Các biểu mẫu 2012-02-21 02:20:23

 Nhằm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống, thống nhất các quy định và thực tiễn đối với hoạt động KHCN ngày 6 tháng 02 năm 2012 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về “Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 02 năm 2012 và thay thế các quyết định trước đó.

Đào Văn Dương
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Quyết định bao gồm 4 chương, 32 điều và phụ lục, cụ thể:
Chương 1. Quy định chung
Chương 2. Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chương 3. Nội dung, định mức chi cho hoạt động quản lý và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN
Chương 4. Tổ chức thực hiện
Phần phụ lục với các biểu mẫu: tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đưa vào xác định nhiệm vụ KH&CN; phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc các lĩnh vực; lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài/dự án; mẫu thuyết minh đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Quyết định số 08 có nhiều mức quy định mới, cụ thể hơn so với các quyết định trước cả về nội dung và kinh phí, rõ ràng và nhiều ưu đãi hơn đối với việc thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
File đính kèm: QD_08.doc

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912