Video giới thiệu thương hiệu về thương hiệu Giầy da Hoàng Diệu - Gia Lộc Hải Dương

 

 

 

 

Nguồn tin: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Hải Dương