Video giới thiệu về xí nghiệp Gốm Chu Đậu Nam Sách Hải Dương

Video giới thiệu về gốm Chu đậu Hải Dương
 
 

 

VIDEO GOES HERE!

Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương phối hợp với Đài PTTH thực hiện