Video giới thiệu về ong mật Việt Ý

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Vương Việt Tường - Nguyễn Thị Ánh

Nguồn tin: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Hải Dương