Thông tin về Công ty CP Môi trường xanh An Phat

CÔNG TY CP NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

 

- Trụ sở chính tại Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng

- Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0963127576 / 02203 755 998
- Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Ánh Dương
- Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Lê Trung
- Phó TGĐ KD: Bà Trần Thị Thoản
- Website: 
http://www.anphatbioplastics.com/