Thông tin công ty cổ phần Mật ong Việt Ý

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT VIỆT Ý

Địa chỉ: Khu Tân Tiến, Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, Hải Dương
Điện thoại 0220.3587058
Website: ongmatviety.com.vn
Email: ongmatviety@gmail.com