Giới thiệu về Hiệp hội vải thiều Thanh Hà Hải Dương

Giới thiệu về Hiệp hội sản xuất và tiêu thụ vải thiều Thanh Hà Hải Dương.
Hiệp hội Sản xuất và Tiêu thụ vải thiều Thanh Hà Hải Dương được thành lập vào ngày 6 tháng 7 năm 2003. Số thành viên của Hiệp hội ban đầu là 55 thành viên. Đến tháng 11 năm 2004 số thành viên của hiệp hội đã phát triển lên thành 148 thành viên. Đến nay Hiệp hội đã phát triển 366 hội viên tại 9 chi hội bao gồm các xã: Thanh Sơn, Thanh Xá, Thanh Thuỷ, Thanh Khê, Thanh Xuân, Hợp Đức, Thanh Bính, Thanh Cường, Phượng Hoàng với diện tích trồng vải là 120 ha, sản lượng 1.920 tấn/năm. Cơ cấu đại hội của Hiệp hội sản xuất và tiêu thụ vải thiều Thanh Hà lần thứ nhất gồm 7 người, gồm 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch.
 
Ngày 14 tháng 12 năm 2010, tại Nhà Văn hoá Trung tâm huyện Thanh Hà, UBND huyện tổ chức Đại hội Hiệp hội sản xuất và tiêu thụ vải thiều Thanh Hà lần thứ II - nhiệm kỳ 2010-2013. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm có 15 người (trong đó có 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 11 uỷ viên) gồm có các ông: Vũ Đình Bát, Đỗ Văn Vinh, Cao Việt Tiến, Lê Văn Ninh, Hoàng Quang Tĩnh, Bùi Mạnh Hiền, Đoàn Văn Chuông, Trần Văn Tuân, Trịnh Đình Bình, Trần Văn Thạch, Nguyễn Văn Nhân, Lê Đình Mạnh, Nguyễn Sỹ Nghĩa, Nguyễn Văn Thân và Bà Nguyễn Thị Huệ.
 
Trụ sở chính của Hiệp hội: Thôn Thúy Lâm - xã Thanh Sơn - Huyện Thanh Hà - Tỉnh Hải Dương.
Chủ tịch Hiệp hội: Ông Vũ Đình Bát.
Điện thoại:0220.3814143 - 02203815174
Website: http://vaithieuthanhha.net.vn

Nguồn tin: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Hải Dương