Thông tin về Hiệp hội giầy da Hải Dương

Hiệp hội giầy da Hải Dương
Địa chỉ: Thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0904319007
Chủ tịch Hiệp hội: Ông Vũ Văn Minh
Phó chủ tịch: Lê Hoàng Hà

Tác giả bài viết: Duy-Thủy