Một số hình ảnh về giày da Hoàng Diệu Gia Lộc Hải Dương

 

 


 

Nguồn tin: Hiệp Hội Giầy da Hoàng Diệu cung cấp