Thông tin Công ty cổ phần LILAMA 69-3

Công ty cổ phần LILAMA 69 - 3 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam. Tiền thân của Công ty là công trường Lắp máy Uông Bí (1961). Công ty được thành lập theo Quyết định số 008A/BXD - TCLĐ ngày 27/01/1993; Quyết định số số 351/QĐ-BXD ngày 06/3/2007 của Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Lắp máy & Xây dựng 69 - 3 thành Công ty cổ phần LILAMA 69 -3.

1. Địa chỉ trụ sở chính:   
Số 515 Đường Điện Biên Phủ - Phường Bình Hàn -Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
  Điện thoại:       + 84 02203 852 584                 
            Fax:       + 84 02203 853 958
            Email:       lilama69-3@lilama69-3.com.vn
            Website:         http://www.lilama69-3.com.vn hoặc   http://www.lilama69-3.vn