Thông tin Vietcombank Hải Dương

Vietcombank Hải Dương chính thức đi vào hoạt động từ năm 2003, từ đó đến nay Vietcombank Hải Dương luôn giữ vững vị trí top 3 Ngân hàng tốt nhất trên địa bàn và là ngân hàng có số vốn huy động trên 3.000 tỷ đồng, tổng nguồn vốn cho vay lên đến gần 4.000 tỷ đồng, giữ vững thị phần hàng đầu về phát triển dịch vụ thẻ, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh an toàn, hiệu quả, đảm bảo lợi ích cho người lao động, điểm sáng trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn...

Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương
Địa chỉ: Số 66, Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương
Điện thoại: 0220. 3891198
Website: http://vietcombankhaiduong.com.vn
Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thêu