Một số hình ảnh về Vietcombank Hải Dương

 

 Nguồn tin: Vietcombank Hải Dương