Một số hình ảnh về VNPT Hải Dương
 

Nguồn tin: Website VNPT Hải Dương