Tin KT-KHCN-MT (số 3-2018) 0000-00-00 00:00:00

Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh phối hợp cùng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức cuộc tọa đàm “Thúc đẩy thực hiện quyền lao động và công đoàn cho các Hội Nghề nghiệp và Hội Khoa học kỹ thuật đóng góp vào việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản ở Việt Nam”.

Tham gia tọa đàm gồm các đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành cùng 25 Hội trực thuộc Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật. Tại đây các đại biểu đã thảo luận và làm rõ nhu cầu nâng cao nhận thức của hội viên về luật lao động công đoàn, chức năng và vai trò của tổ chức Hội. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao năng lực quản lý, xây dựng và vận động các chính sách liên quan; nêu đề xuất, kiến nghị về nôi dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, giáo dục luật lao động công đoàn đến các hội viên.

Tại cuộc tọa đàm các đại biểu đã được Ban tổ chức hướng dẫn lấy phiếu khảo sát nhằm cung cấp thông tin thực tế để xây dựng các hoạt động tuyên truyền, tập huấn về luật lao động công đoàn. Qua đó, đưa ra các đề xuất, kiến nghị góp phần nâng cao năng lực của Hội để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Hội.

Tin của Hải Ninh

Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 3 ra tháng 6 năm 2018

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912