Một số vấn đề trong xử lý phòng mối nền công trình

Một số vấn đề trong xử lý phòng mối nền công trình

09:32 | 11/05/2018

Thành phố Hải Dương hiện có khoảng 70% các công trình xây dựng đã và đang bị mối gây hại với các mức độ

...

Hải Dương: Mô hình nuôi lợn thịt chất lượng cao từ các tổ hợp lai

Hải Dương: Mô hình nuôi lợn thịt chất lượng cao từ các tổ hợp lai

09:23 | 11/05/2018

Chăn nuôi ở nước ta có vị trí vô cùng quan trọng, cung cấp thực phẩm cho xã hội, góp phần chuyển đổi cơ cấu, và nâng

...

Liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp xu hướng phát triển tất yếu

Liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp xu hướng phát triển tất yếu

09:09 | 11/05/2018

Chúng ta đã biết, cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong lịch sử vào những năm từ 1929-1933 là cuộc khủng hoảng “thừa” của chủ nghĩa tư

...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912