Khoa học quản lý (số 5/2017) 2017-11-10 01:00:10

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương (Liên hiệp Hội) là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong nhiệm kỳ 5 năm (2012 - 2017),Liên hiệp Hội không ngừng phát triển, củng cố tổ chức, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, đóng góp vai trò quan trọng của Liên hiệp Hội và đội ngũ trí thức tỉnh Hải Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hải Dương. Kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội nhiệm kỳ vừa qua được tựu trung ở các điểm sau:

Một làxây dựng, củng cố và phát triển tổ chức.Đội ngũ cán bộ và bộmáy tổ chức của Liên hiệp Hội luôn được chăm lo xây dựng bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tính đến thời điểm cuối nhiệm kỳ 2012 - 2017, Ban chấp hành đã trình, giới thiệu 08 lượt đồng chí là lãnh đạo các sở, ngành, Hội tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ. Các Hội thành viên lựa chọn, giới thiệu 4 đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong sở, ngành kiêm nhiệm chức Chủ tịch của Hội thành viên. Bộ phận giúp việc Liên hiệp Hội có Văn phòng và 02 Ban chuyên môn cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, cơ sở vật chất bảo đảm. Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội có tổng số 11 hội viên tập thể; các hội thành viên đã tích cực tuyên truyền vận động và kết nạp mới 46 chi hội, 2 trung tâm, 5 công ty, 1 câu lạc bộ với 2.936 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 38.519 hội viên. Một số Hội đã có tổ chức huyện hội, chi hội cơ sở ở cấp huyện, xã như: Hội Luật gia, Hội Đông y, Hội Làm vườn, Hội Cựu giáo chức...

Hai làtập hợp, đoàn kết vàvận độngtrí thức khoa học công nghệ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương.Với vai trò là đại diện, cầu nối của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, Liên hiệp Hội đã chủ động vận động trí thức tích cực học tập các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND&UBND tổ chức thành công gặp mặt trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương lần thứ nhất. Vận động chỉ đạo các Hội thành viên và hội viên tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương. Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc tỉnh, đồng chí Chủ tịch Liên hiệp hội cùng đại diện lãnh đạo 07 hội thành viên (là các chuyên gia) được Đại hội bầu là thành viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hải Dương.

Ba làthực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn, nghề nghiệp góp phần vào sựnghiệp xây dựngvà phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện tại nguồn nhân lực khoa học công nghệ của tỉnh có 65.000 người, trong đó có 45.000 người có trình độ đại học, hơn 1.500 người có trình độ thạc sĩ, hơn 100 giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ.  Liên hiệp Hội đã đoàn kết lực lượng trí thức khoa học công nghệ, tập hợp ý chí, sức mạnh tri thức của nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể bao gồm:

Tôn vinh trí thức,khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ trong xã hội. Từ năm 2012 đến nay, Liên hiệp Hội đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành 09 Quyết định về việc tổ chức các giải thưởng, cuộc thi; tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy; tổ chức thành công gặp mặt trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương lần thức nhất; gặp mặt trí thức nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5); khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả sau khi đoạt giải tại Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi toàn quốc.

Tích cực, chủ động, sáng tạo trong công táctuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tham gia xã hội hóa hoạt động giáo dục, đào tạo. Liên hiệp Hội, các hội thành viên và đơn vị trực thuộc đã tổ chức 2.167 buổi tập huấn, hội thảo, hội nghị, lớp bồi dưỡng chuyên môn cho gần 150 lượt người tham gia. Cơ quan Liên hiệp Hội xuất bản hơn 30 số bản tin Khoa học và Ứng dụng với 21.000 cuốn; xây dựng và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử; Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình, các hội thành viên triển khai xây dựng 20 cuộc tọa đàm, 70 chuyên mục, 40 tin hoạt động . Một số hội thành viên nổi bật như: Hội Y tế công cộng, Hội Chăn nuôi thú y, Hội Luật gia các cấp, Hội Làm vườn, Hội nghề nghiệp y tế tư nhân, Hội Điều dưỡng, Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường, Trung tâm tư vấn, bồi dưỡng và phát triển khoa học công nghệ.

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học,tổ chức các Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi. Trong 5 năm, toàn hệ thống Liên hiệp Hội được giao triển khai, phối hợp triển khai 1.178 đề tài, dự án, đề án, chương trình, nhiệm vụ với tổng kinh phí trên 81 tỷ đồng. Trong đó, Liên hiệp Hội, Trung tâm tư vấn bồi dưỡng và phát triển khoa học công nghệ được giao chủ trì và phối hợp triển khai 5 đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ khoa học với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Các hội thành viên triển khai và phối hợp triển khai được 397 đề tài, nhiệm vụ khoa học với gần 5 tỷ đồng. Các hội viên tập thể triển khai 776 đề tài, dự án, đề án với tổng kinh phí trên 73 tỷ đồng. Hàng chục nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị 262 tỷ đồng.

Liên hiệp Hội là cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương lần thứ IV (năm 2016), đã chấm, xét chọn được 33 công trình đề nghị UBND tỉnh khen thưởng, gồm: 03 giải A; 06 giải B; 09 giải C; 15 giải Khuyến khích. Triển khai thành công 03 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương,  trao tặng 3 giải Nhất, 18 giải Nhì, 36 giải Ba, 54 giải Khuyến khích và lựa chọn được 65 giải pháp tham gia 03 lần Hội thi toàn quốc, kết quả đạt 01 giải Ba,03 giải Khuyến khích. Lựa chọn81 giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc, kết quả đạt 02 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 08 giải Khuyến khích, trong đó01 ý tưởng giải pháp sáng kiến đạt giải Bạc Cuộc thi - Triển lãm quốc tế về sáng kiến, sáng chế (ITEX) tại Malaysia, 01 giải pháp tham dự triển lãm tại Nhật Bản. Đặc biệt năm học 2016-2017, Liên hiệp Hội được UBND tỉnh Hải Dương giao cho triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh, đã trao 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Thực hiện tốt công tác tham mưu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với một số chủ trương, chính sách của tỉnh về khoa học và công nghệ.Căn cứ vào Chương trình làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên hiệp Hội trình và được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép  phản biện 15 nội dung, nổi bật là: Phục hồi tòa cửu phẩn liên hoa chùa Côn Sơn và tu bổ, tôn tạo di tích đền Kiếp Bạc; Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015 - 2020, định hướng hướng đến năm 2030; Đa dạng sinh học tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn 2020… Các nội dung tư vấn, phản biện đã được các cấp, các ngành đánh giá cao, tiếp thu và hoàn thiện. Bên cạnh đó, một số hội thành viên như: Hội Nghề nghiệp y tế tư nhân, Hội Đông y, Hội Luật gia, Hội Xây dựng, Hội Thủy lợi cũng tổ chức được hàng ngàn cuộc tư vấn về y tế, chính sách, thiết kế, xây dựng, giao thông …

Tích cực tham gia phát triển cộng đồng, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động xã hội khác, tiêu biểu là cơ quan thường trực Liên hiệp Hội, Hội nghề nghiệp y tế tư nhân, Hội Đông y, Hội Luật gia, Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, hệ thống Liên hiệp hội đã có 250 tập thể, 6.291 cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó Liên hiệp Hội được tặng Huân chương lao động hạng Nhì, có 2 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; được Liên hiệp Hội Việt Nam tặng cờ cho 01 đơn vị, tặng bằng khen cho 11 tập thể, 17 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 18 tập thể, 19 cá nhân. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Để kịp thời động viên các hội viên đã có thành tích tốt trong hoạt động của tập thể, Liên hiệp Hội và hội thành viên đã tặng bằng khen, giấy khen cho 121 tập thể, 173 cá nhân. Ngoài ra, Liên hiệp Hội và các hội thành viên cũng đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các hội ngành toàn quốc tặng 5827 kỷ niệm chương các loại.

Bên cạnh những thành công đã đạt được, hoạt động của Liên hiệp Hội còn một số khó khăn, hạn chế như:một số Hội thành viên chưa có cơ cấu, tổ chức chặt chẽ, không có cán bộ chuyên trách; chưa tập hợp được đội ngũ trí thức ở các huyện, các doanh nghiệp; thiếu đội ngũ cán bộ trình độ cao trong các ngành kinh tế và khoa học công nghệ mũi nhọn, quản lý kinh tế và quản lý xã hội... Để tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội nhằm phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh, trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp Hội tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Hải Dương. Củng cố, kiện toàn tổ chức, vận động kết nạp các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và kỹ thuật, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, đạt 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các doanh nghiệp khoa học công nghệ, các đơn vị khoa học công nghệ thuộc tỉnh gia nhập thành viên Liên hiệp Hội tỉnh. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn của Liên hiệp Hội, hoạt động nghề nghiệp của các Hội thành viên và tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc. Tăng cường hoạt động phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh; tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của Liên hiệp Hội Việt Nam và mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, tiến tới xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh phát triển mạnh của khu vực Đồng bằng Sông Hồng.

Bài của Nguyễn Thị Ánh

Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 5 ra tháng 10/2017

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912