Bản Tin TBT 0000-00-00 00:00:00

TÓM TẮT MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NHÃN HÀNG HÓA 1. Nhãn hàng hóa là gì? Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa. 2. Các nội dung bắt buộc của nhãn hàng hóa: Theo quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì nhãn hàng hóa phải bao gồm các nội dung bắt buộc sau đây, cụ thể là: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa;Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa (ví dụ cụ thể như: định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, hướng dẫn sử dụng…).

3. Một số quy định về ghi nhãn hàng hóa:

3.1. Ghi nhãn hàng hóa là gì?

Theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì việc các cá nhân, tổ chức ghi nhãn hàng hóa, sản phẩm là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hóa đó lên nhãn hàng hóa để người tiêu dùng từ đó có thể nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng. Ngoài ra, việc ghi nhãn mác sản phẩm còn để nhà sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng bá cho hàng hóa của mình và để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát đối với sản phẩm hàng hóa của các cá nhân, tổ chức.

3.2. Vị trí nhãn hàng hóa:

Trên thực tế và tùy theo từng loại hàng hóa cụ thể mà vị trí gắn nhãn hàng hóa cũng được Nhà nước quy định khác nhau nhưng cơ bản vẫn phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện cụ thể sau đây:

- Vị trí của nhãn hàng hóa phải được thể hiện trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa đó ở vị trí giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng quan sát được đầy đủ các nội dung quy định của nhãn hàng hóa đó mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa.

- Đối với trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài của sản phẩm hàng hóa phải có nhãn và nhãn hàng hóa phải trình bày đầy đủ nội dung bắt buộc theo đúng quy định pháp luật.

3.3. Màu sắc của chữ, ký hiệu, hình ảnh trên nhãn, kích thước nhãn hàng hóa:

- Màu sắc của nhãn hàng hóa:màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu ghi trên nhãn hàng hóa phải rõ ràng. Cần lưu ý với những nội dung bắt buộc theo quy định pháp luật thì chữ, chữ số phải có màu tương phản với màu nền của nhãn hàng hóa.

- Kích thước của nhãn hàng hóa: do tổ chức, cá nhân ghi nhãn hàng hóa tự xác định dựa trên các nguyên tắc sau đây:

+ Nhãn hàng hóa phải có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

+ Kích thước chữ và số trên nhãn hàng hóa phải đảm bảo đủ để đọc bằng mắt thường và các quy định cụ thể như sau: Kích thước chữ và số trên nhãn hàng hóa phải tuân theo quy định về đo lường đối với kích thước của chữ và số thể hiện đại lượng đo lường; Đối với trường hợp hàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn thì chiều cao chữ của các nội dung bắt buộc trên nhãn không được thấp hơn 1,2 mm. Đối với trường hợp một mặt của bao gói dùng để ghi nhãn (không tính phần biên giáp mí) nhỏ hơn 80 cm2 thì chiều cao chữ không được thấp hơn 0,9 mm.

3.4. Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hóa, nhãn phụ:

- Đối với những nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa phải được ghi bằng tiếng Việt, trừ trường hợp quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đối với các loại hàng hóa được sản xuất và lưu thông trong nước, pháp luật quy định ngoài việc thực hiện quy định hàng hóa phải được ghi bằng tiếng Việt thì nội dung thể hiện trên nhãn có thể được ghi bằng ngôn ngữ khác. Nội dung ghi bằng ngôn ngữ khác cần phải tương ứng nội dung thể hiện bằng tiếng Việt trước đó. Kích thước chữ được ghi trên nhãn hàng hóa bằng ngôn ngữ khác không được lớn hơn kích thước chữ của nội dung ghi bằng tiếng Việt.

- Đối với các loại hàng hóa được các cá nhân, tổ chức nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện một cách chưa được đầy đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì các cá nhân, tổ chức nhập khẩu hàng hóa cần phải có nhãn phụ để thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

+ Đối với việc ghi nhãn phụ thì phải được gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc đã có trước đó.

+ Nội dung các cá nhân, tổ chức nhập khẩu hàng hóa ghi trên nhãn phụ phải là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quy định tại 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định của pháp luật thì các nội dung sau được phép ghi bằng các ngôn ngữ khác có gốc chữ cái La tinh bao gồm:tên quốc tế hoặc tên khoa học của thuốc dùng cho người trong trường hợp không có tên tiếng Việt; Thông tin về tên quốc tế hoặc tên khoa học kèm công thức hóa học, công thức cấu tạo của hóa chất, dược chất, tá dược, thành phần của thuốc; Thông tin về tên quốc tế hoặc tên khoa học của thành phần, thành phần định lượng của hàng hóa trong trường hợp không dịch được ra tiếng Việt hoặc dịch được ra tiếng Việt nhưng không có nghĩa; Các thông tin cụ thể về tên và địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài có liên quan đến sản xuất hàng hóa theo quy định của pháp luật.

3.5. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa:

- Các tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa kể cả nhãn phụ. Việc ghi nhãn hàng hóa cần phải bảo đảm ghi nhãn trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa.

- Đối với các loại hàng hóa được các tổ chức, cá nhân sản xuất để lưu thông trong nước thì tổ chức, cá nhân sản xuất phải chịu trách nhiệm thực hiện ghi nhãn hàng hóa. Cũng cần lưu ý rằng, trong trường hợp tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa yêu cầu tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc ghi nhãn thì tổ chức, cá nhân đó vẫn phải chịu trách nhiệm về nhãn hàng hóa của mình.

- Đối với các trường hợp hàng hóa xuất khẩu không xuất khẩu được hoặc bị trả lại hàng hóa, đưa ra lưu thông trên thị trường thì tổ chức, cá nhân đưa hàng hóa ra lưu thông phải ghi nhãn theo quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đối với các loại hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 và các khoản 3, 4 Điều 8 của Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ trước khi đưa sản phẩm đó ra lưu thông và các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải giữ nguyên nhãn gốc của các sản phẩm đó.

Tin TBT Hải Dương

 

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Q.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.