Bảo vệ môi trường (số 4-2017) 2017-08-31 03:45:10

   Tình hình Khu Công nghiệpLai Vu Hiện nay, Khu Công nghiệp (KCN) Lai Vu có 12 dự án đầu tư, trong đó có những dự án hoạt động thu hút nhiều lao động như: Công ty TNHH may Tinh Lợi hiện có gần 11.000 lao động, Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal hiện có gần 1.000 lao động... 

Trước thông tin cho rằng, Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal (gọi tắt là Công ty Dệt Pacific) có hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận hành sản xuất, một số người dân xã Lai Vu đã tập trung trước cổng Công ty và sử dụng thang  trèo qua tường rào của KCN Lai Vu. Số người dân trên đã tổ chức dựng lều bạt tại vị trí ngoài đường trước cửa Công ty Dệt Pacific và ngăn chặn không cho công nhân và chuyên gia vào làm việc. Mục đích nhằm ngăn cản hoạt động của Công ty Dệt Pacific. Việc làm của một số người dân xã Lai Vu trên làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty Dệt Pacific và các doanh nghiệp khác đang sử dụng cùng tuyến đường vào Khu Công nghiệp, gây cản trở giao thông trên đoạn đường Quốc lộ 5, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, gây mất trật tự tại địa phương...

Khi dự án của Công ty Dệt Pacific được phép đầu tư, Công ty Dệt Pacific đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1971/QB-BTNMT ngày 07/8/2015. Công ty Dệt Pacific đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo đúng nội dung Báo cáo ĐTM được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, ngày 24/12/2016, Công ty đã để xảy ra sự cố làm tràn nước thải chưa xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép ra mương thoát nước chung của KCN Lai Vu (qua hệ thống đường ống cũ của Công ty Shinec - chủ đầu tư cũ của lô đất). Sau khi được người dân phát hiện và thông báo về việc xả nước thải của Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal, các cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát, xác định nguyên nhân và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh đã xử phạt hành vi vi phạm hành chính với số tiền là 672 triệu đồng.

Ngày 21/02/2017, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty Dệt Pacific, Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty phải chuẩn hóa các công trình bảo vệ môi trường, có phương án ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải, hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án xong trước ngày 31/3/2017 để thẩm định cấp Giấy xác nhận theo quy định nhưng Công ty không hoàn thiện đúng thời gian theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra nên Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã xử phạt Công ty với số tiền là 340 triệu đồng.

Đồng thời với việc xử phạt vi phạm hành chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu Công ty Dệt Pacific cải tạo, hoàn chỉnh trạm xử lý nước thải đã xây dựng theo hướng tăng cường nhiều cấp xử lý, chuẩn hóa, tối ưu hóa quy trình vận hành, quan trắc tự động, thường xuyên, liên tục, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường, khuyến khích có biện pháp công khai số liệu để người dân giám sát thường xuyên; phối hợp với Công ty Lai Vu thống nhất phương án đấu nối, tiếp nhận nước thải sau xử lý của Công ty Dệt Pacific để tiếp tục xử lý, kiểm soát chất lượng nước thải thêm một lần trong thời gian chờ hoàn thiện hồ sự cố. Sau khi tiến hành cải tạo và hoàn thiện trạm xử lý nước thải, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 13-MT:2015/BTNMT cột A và đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Lai Vu, Công ty Dệt Pacific chỉ được phép hoạt động 50% công suất dây chuyền nhuộm. Khẩn trương thiết kế, xây lắp bổ sung hồ sự cố kết hợp hồ sinh học đảm bảo lưu lượng chứa nước thải sau xử lý ít nhất là 4-5 ngày (dung tích khoảng 20.000m3) trước khi thải ra môi trường. Sau khi hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường nêu trên; được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và đã khắc phục xong hậu quả vi phạm theo quy định, Công ty Dệt Pacific mới được phép đưa dự án đi vào hoạt động với 100% công suất.

Tuy nhiên, đến nay Công ty Dệt Pacific vẫn chưa tiến hành thực hiện được các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường do bị người dân xã Lai Vu ngăn cản.

Chung tay giải quyết khó khăn

Với mục tiêu chung là quyết tâm làm cho KCN Lai Vu hoạt động có hiệu quả về kinh tế - xã hội – môi trường, tại các hội nghị bàn về các giải pháp làm ổn định KCN Lai Vu của tỉnh đều đã thống nhất nguyên tắc:

- Những vấn đề vướng mắc phải được giải quyết dựa vào quy định của  pháp luật, phù hợp với từng thời điểm, đồng thời căn cứ thực tế đặt ra để vận dụng làm sao có lợi cho dân nhất.

- Tôn trọng ý kiến của dân, lấy vận động, giải thích, thuyết phục người dân là chính. Tuy nhiên, đối với những hành vi sai phạm, cố tình chống đối, cản trở quá trình đầu tư của các dự án sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

- Đồng thời từng bước giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, khiếu nại liên quan đến KCN Lai Vu, kết hợp với việc xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường liên quan đến Công ty Dệt Pacific.

Đề KCN Lai Vu đi vào ổn định, hoạt động có hiệu quả, rất cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành.

Đối với tỉnh: Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền để nhân dân Lai Vu hiểu được quy mô, lợi ích từ dự án để có sự đồng thuận khi triển khai thực hiện; Các sở, ban, ngành có liên quan tiếp thu tất cả các ý kiến của cán bộ đảng viên và nhân dân để nghiên cứu, tham mưu đề xuất các phương án giải quyết dựa vào quy định của  pháp luật, phù hợp với từng thời điểm, đồng thời nghiên cứu thực tế đặt ra để vận dụng thấu lý, đạt tình.

Đối với Công ty Dệt Pacific: Cần Chấp hành dừng hoạt động và đầu tư bổ sung các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu.

Đối với huyện Kim Thành: các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên của huyện phải gương mẫu, đi đầu chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực vận động người thân và nhân dân, nhất là các hộ dân chưa nhận tiền, tiếp tục nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân không có các hành vi trái pháp luật; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Kim Thành và xã Lai Vu cần nêu cao vai trò của tổ chức quần chúng cách mạng, tin tưởng vào chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện; đấu tranh vạch rõ những cá nhân cung cấp thông tin không đúng gây hiểu lầm, mất đoàn kết trong nhân dân; tích cực tuyên truyền vận động, thuyết phục mọi đoàn viên, hội viên trong tổ chức mình hiểu rõ và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cách giải quyết công bằng, hợp lý của tỉnh, huyện; đồng thời phản ánh các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, không để xảy ra những diễn biến phức tạp.

Đối với người dân xã Lai Vu: Chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động tháo dỡ lều bạt, vật cản trên đường nội bộ của KCN Lai Vu cũng như trên mặt bằng thuộc Công ty Dệt Pacific quản lý thực hiện dự án, không được ngăn cản các hoạt động khắc phục môi trường của Công ty Dệt Pacific, cũng như không được có các hành vi gây mất an ninh trật tự tại KCN Lai Vu; Cử người đại diện tham gia cùng các cơ quan chức năng của nhà nước giám sát việc khắc phục vi phạm của Công ty Dệt Pacific.

Việc khắc phục vi phạm và hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải đối với dự án của Công ty Dệt Pacific sẽ được UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo đúng ý kiến kết luận của các cơ quan chuyên môn Bộ Tài nguyên và Môi trường dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng của Nhà nước, đại diện của các hộ dân xã Lai Vu.

Mỗi người dân hãy phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết, chung tay xây dựng vì lợi ích phát triển chung. Những vấn đề băn khoăn, thắc mắc, đề xuất, kiến nghị còn lại của nhân dân cần tập hợp chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Cần phân biệt rõ đúng sai, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình; chấp hành nghiêm các quy định về khiếu nại, tố cáo; tránh tình trạng khiếu kiện đông người dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi: xâm phạm, dựng lều bạt trên đất của KCN, ngăn cản các hoạt động đầu tư, xây dựng của các doanh nghiệp trong KCN…

Các hộ dân chưa nhận tiền đền bù, tin tưởng vào hướng giải quyết, tháo gỡ  hiện nay mà tỉnh đang triển khai để có suy nghĩ và việc làm tích cực hơn vì lợi ích và sự phát triển chung cũng như lợi ích của mình và gia đình mình, tiếp tục nhận tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, không có các hành vi trái pháp luật như: xâm phạm, dựng lều bạt trên đất của KCN; ngăn cản các hoạt động đầu tư, xây dựng của các doanh nghiệp.

Những người đã và đang có hành vi gây cản trở việc triển khai xây dựng KCN cần tin tưởng vào hướng giải quyết, tháo gỡ  hiện nay mà tỉnh đang triển khai để có suy nghĩ và việc làm tích cực hơn vì lợi ích và sự phát triển chung cũng như lợi ích của bản thân và gia đình mình. Đặc biệt là, cảnh giác với những thủ đoạn xúi dục, kích động của kẻ xấu để không có các hành vi trái pháp luật như: xâm phạm, dựng lều bạt trên đất của KCN; ngăn cản các hoạt động đầu tư, xây dựng của các doanh nghiệp, chống người thi hành công vụ...

Với truyền thống cách mạng, sự tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, sự đoàn kết, đồng thuận, gương mẫu chấp hành của nhân dân xã Lai Vu, chúng ta tin tưởng rằng KCN Lai Vu sẽ sớm ổn định và đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và xã Lai Vu nói riêng ngày càng phát triển./.

Bài của Nguyễn Đức Thắng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4 ra tháng 8 năm 2017

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.