Những vấn đề chung (số 2-2017) 0000-00-00 00:00:00

Ngày 13/01/2017 UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017 gồm 29đề tài, 06 dự án, 02 đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) kết thúc năm 2016 kinh phí cấp năm 2017; hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước về KHCN, tăng cường tiềm lực KHCN; nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức KHCN công lập với tổng kinh phí 32.060 triệu đồng. Trong đó: Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN: 22.569 triệu đồng; Kinh phí nghiệp vụ quản lý nhà nước về KHCN: 2.799 triệu đồng; Kinh phí tăng cường tiềm lực KHCN: 1.501 triệu đồng; Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các tổ chức KHCNcông lập: 5.191 triệu đồng.

Danh mục chi tiết các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thực hiện trong năm 2017 bao gồm:

Phần 1. Các nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2016 chuyển tiếp sang năm 2017. Tổng kinh phí: 4.787,0 triệu đồng.

* Khoa học Nông nghiệp

1. Đề tài:Xây dựng mô hình sản xuất thử giống dưa chuột Hạ xanh số 1 chịu nóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017

2. Đề tài:Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng gừng dưới tán cây ăn quả tại Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017

3. Đề tài:Xây dựng mô hình liên kết từ sản xuất đến sơ chế, tiêu thụ sản phẩm chanh leo tím trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Công ty CP Giống cây trồng - Nông sản xuất khẩu Kiên Giang

Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017

4. Đề tài:Xây dựng mô hình trồng cam Vinh trên vùng đất bãi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại huyện Thanh Miện

Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND huyện Thanh Miện

Thời gian thực hiện: Năm 2016-2018

5. Dự án:Xây dựng mô hình sản xuất cam và ổi an toàn theo quy trình VietGAP tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017

6. Đề tài:Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất lợn thương phẩm 3-4 máu có năng suất, chất lượng thịt cao và an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017

7. Đề tài:NC bảo tồn nguồn lợi rươi (Tylorrhynchus heterochaetus Quatrefages) và phát triển nghề khai thác rươi dựa vào cộng đồng ở vùng nước lợ thuộc tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Sinh thái và Môi trường nhiệt đới

Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017

* Khoa học Y, dược

1. Đề tài:Nghiên cứu thực trạng và biện pháp can thiệp nguy cơ vô sinh ở nữ công nhân tại một số KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017

2. Đề tài:Xây dựng mô hình quản lý và chăm sóc bệnh nhân viêm gan tại tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017

3. Đề tài:Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của cao khô thân cây chuối tiêu (musa paradisiaca.l) ứng dụng trong hỗ trợ điều trị đái tháo đường typ 2

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017

* Khoa học Xã hội

1. Đề án:Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 - 2020

Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương

Đơn vị thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Thời gian thực hiện: Năm 2013-2020

2. Đề tài:Nghiên cứu, biên soạn tài liệu và hướng dẫn giảng dạy Ngữ văn địa phương phục vụ trong các trường THCS tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016

3. Đề tài:Nghiên cứu, áp dụng dạy học, kiểm tra đánh giá ở cấp THCS theo hướng tiếp cận PISA để phát triển năng lực cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Cao đẳng Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016

4. Đề tài:Hoàn thiện mô hình dạy, học và nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn và năng lực ngoại ngữ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Đại học Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016

* Khoa học Nhân văn

Đề tài:Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử các mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương

Thời gian thực hiện: năm 2015 - 2016

Phần thứ 2. Các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình “Ứng dụng tiến bộ KHCN phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững góp phần xây dựng NTM tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020”. Tổng kinh phí: 5.000,0 triệu đồng

1. Đề tài:Nghiên cứu xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, nông hoá phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018

2. Dự án: Xây dựng vùng sản xuất lúa giống mới, giá trị cao gắn với tiêu thụ sản phẩm

Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2019

3. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất cây rau màu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu phục vụ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2019

4. Dự án:Nhân rộng mô hình cung cấp thông tin KHCN phục vụ sản xuất nông sản hàng hoá góp phần xây dựng NTM tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2020

Phần thứ 3. Các nhiệm vụ KHCN bắt đầu thực hiện từ năm 2017. Tổng kinh phí: 9.044,0 triệu đồng

* Khoa học Nông nghiệp

1. Đề tài:Xây dựng mô hình sản xuất trình diễn giống lúa mới SHPT3 chịu ngập, năng suất cao tại các vùng hay ngập úng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2017

2. Đề tài:Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa mới N25 ngắn ngày phục vụ luân canh tăng vụ tại Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018

3. Đề tài:Sản xuất thử giống lúa QP-5 ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng TBKH tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2017

4. Đề tài:Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất lúa theo nguyên tắc sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Học viện nông nghiệp Việt Nam

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018

5. Đề tài:Xây dựng mô hình sản xuất trình diễn một số giống rau mới có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Cao đẳng Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018

6. Dự án:Nghiên cứu cải tạo và xây dựng vùng sản xuất na theo quy trình VietGAP nhằm phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả Na Chí Linh

Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND thị xã Chí Linh

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2019

7. Đề tài:Xây dựng mô hình sản xuất trình diễn giống vịt Đại Xuyên PT và giống ngan VS152 thương phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng TBKH tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2017

8. Đề tài:Nâng cao chất lượng thịt và hiệu quả sản xuất của các cơ sở chăn nuôi lợn bằng việc tự phối trộn các nguồn nguyên liệu thức ăn sẵn có

Đơn vị chủ trì thực hiện: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018

9. Đề tài:Xây dựng mô hình áp dụng tiêu chí VietGAP nuôi cá rô phi thương phẩm đạt an toàn vệ sinh thực phẩm theo liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Thuỷ sản tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2017

* Khoa học Y, dược

1. Đề tài:Xây dựng mô hình phát hiện và can thiệp sớm trẻ tự kỷ tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018

2. Đề tài:Ứng dụng đường mổ ít xâm lấn trong phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2017

* Khoa học Xã hội

1. Đề án:Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2020

2. Đề tài:Đánh giá hiệu quả can thiệp đến kiến thức sử dụng kháng sinh của người dân trong điều trị tại tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018

3. Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2017 - Tháng 6/2018

* Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

1. Đề tài:Xây dựng hệ thống quản lý, điều hành xe taxi trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2017

2. Đề tài:Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống thông tin quản lý hợp nhất tại một số sở, ngành của tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018

3. Đề tài:Thiết kế hệ thống giám sát tự động thông số môi trường không khí, khí thải trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2017

4. Đề tài:Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2017

5. Đề tài:Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy lạnh để sấy thóc giống

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Đại học Sao Đỏ

Thời gian thực hiện: Năm 2017

* Dự án đối ứng thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao KHCN thúc đẩy phát triển KTXH nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2025”. Tổng kinh phí đối ứng: 170,0 triệu đồng.

Dự án:Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nhân giống, sản xuất, bảo quản và tiêu thụ rau an toàn tại Hải Dương.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng TBKH tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2018

 

Phùng Thị Huê
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 2 ra tháng 4/2017

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912