Danh sách sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp tỉnh năm 2020 thuộc lĩnh vực khoa học Tự nhiên

04:11 | 21/12/2022

 DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2020 THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Danh mục các Đề tài, Dự án đã nghiệm thu năm 2022 nhập thư viện phục vụ lữu trữ và tra cứu thông tin

04:39 | 20/12/2022

BẢNG DANH MỤC CÁC ĐẦU SÁCH VỀ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU VÀ NHẬP THƯ VIỆN NĂM 2022 PHỤC VỤ ĐỘC GIẢ TRAI CỨU VÀ TÌM KIẾM THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN ĐẶT TẠI TẦNG 3 CỦA TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG, THỬ NGHIỆM VÀ

...

Danh sách các báo cáo về các Đề tài, Dự án đã nghiệm thu năm 2021

04:29 | 20/12/2022

BẢNG DANH MỤC CÁC ĐẦU SÁCH VỀ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU VÀ NHẬP THƯ VIỆN NĂM 2021 PHỤC VỤ ĐỘC GIẢ TRAI CỨU VÀ TÌM KIẾM THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN ĐẶT TẠI TẦNG 3 CỦA TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG, THỬ NGHIỆM VÀ

...

Danh sách các báo cáo về các Đề tài, Dự án đã nghiệm thu năm 2020

04:06 | 20/12/2022

 BẢNG DANH MỤC CÁC ĐẦU SÁCH VỀ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU VÀ NHẬP THƯ VIỆN NĂM 2020 PHỤC VỤ ĐỘC GIẢ TRAI CỨU VÀ TÌM KIẾM THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN ĐẶT TẠI TẦNG 3 CỦA TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG, THỬ NGHIỆM VÀ

...

Danh mục các Đề tài/dự án đã nghiệm thu năm 2019

03:47 | 20/12/2022

 BẢNG DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU NĂM 2019 PHỤC VỤ ĐỘC GIẢ TRAI CỨU VÀ TÌM KIẾM THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN ĐẶT TẠI TẦNG 3 CỦA TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG, THỬ NGHIỆM VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ

...

Danh mục các đầu sách thư viện mua bổ sung năm 2022 phục vụ độc giả đến tra cứu

03:35 | 20/12/2022

Bảng danh mục các đầu sách thư viện mua bổ sung năm 2022 phục vụ độc giả đến tra cứu và tìm kiếm thông tin một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất tại thư viện sách của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương.

Danh mục sách thư viện mua bổ sung năm 2021 phục vụ độc giải tra cứu

02:47 | 20/12/2022

Bảng danh mục các đầu sách thư viện mua bổ sung năm 2021 phục vụ độc giả đến tra cứu và tìm kiếm

...

Danh mục sách thư viện mua bổ sung năm 2020 phục vụ tra cứu

10:18 | 19/12/2022

Bảng danh mục các đầu sách thu viện mua bổ sung năm 2020 phục vụ độc giả đến tra cứu và tìm kiếm thống tin một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất tại thư viện sách của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Danh mục sách Thư viện mua bổ sung năm 2019

09:26 | 19/12/2022

Bảng danh mục các đầu sách thu viện mua bổ sung năm 2019 phục vụ độc giả đến tra cứu và tìm kiếm thống tin một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất tại thư viện sách của Sở Khoa học và Công nghệ Hải

...

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.