Đăng ký, lưu giữ nhiệm vụ, đề tài, dự án KHCN 0000-00-00 00:00:00

CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH NĂM 2016

1. Tên đề tài/dự án: Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban tuyên giáo tỉnh Ủy Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: ThS. Phạm Xuân Thăng

- Năm thực hiện: 2015 -2016

- Lĩnh vực: Khoa học Xã hội

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

2. Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu thực trạng và biện pháp can thiệp nguy cơ vô sinh ở nữ công nhân tại một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Bệnh viện Phụ sản Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: BSCKII: Nguyễn Xuân Huy

- Năm thực hiện: 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Y Dược

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

3. Tên đề tài/dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi bò lai hướng thịt chất lượngcao phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn bồi dưỡng và PTKHCN tỉnh hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: ThS. Nguyễn Ngọc Thái

- Năm thực hiện: 2015 - 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

4. Tên đề tài/dự án: Tiếp nhận kỹ thuật  sản xuất giống cá chép V1 có giá trị kinh tế cao  trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: KS. Đào Văn Thượng

- Năm thực hiện: 2015 - 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

5. Tên đề tài/dự án: Xây dựng mô hình trồng Cam Vinh trên vùng đất bãi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại huyện Thanh Miện

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: KS. Bùi Hữu Tiếp

- Năm thực hiện: 2016 - 2018

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

6. Tên đề tài/dự án: Xây dựng mô hình mẫu về sản xuất lúa trên cánh đồng mẫu lớn sau dồn điền đổi thửa tại tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: ThS. Vũ Thị Hà

- Năm thực hiện: 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

7. Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyếtcủa cao khô thân cây chuối tiêu (Musa paradisiaca. L) ứng dụng trong hỗ trợ điều trị đái tháo đường typ 2

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cao đẳng Dược TW Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: ThS. Nguyễn Thị Đông

- Năm thực hiện: 2016 - 2017

- Lĩnh vực: Khoa học Y Dược

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

8. Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu và biên soạn từ điển tác giả, tác phẩm văn học Hải Dương

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cao đẳng Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: TS. Đặng Thị Mây

- Năm thực hiện: 2016 - 2017

- Lĩnh vực: Khoa học Xã hội

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

9. Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu, áp dụng dạy học, kiểm tra đánh giá ở cấp THCS theo hướng tiếp cận PISA để phát triển năng lực cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cao đẳng Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: TS. Nguyễn Thị Hồng Gấm

- Năm thực hiện: 2015 - 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Xã hội

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

10. Tên đề tài/dự án: Xây dựng mô hình liên kết từ sản xuất đến sơ chế, tiêu thụ sản phẩm chanh leo tím trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Công ty cổ phần Giống cây trồng Kiên Giang

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: CN. Nguyễn Mạnh Cường

- Năm thực hiện: 2016 - 2017

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

11. Tên đề tài/dự án: Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: KS. Trịnh Đăng Hoàn

- Năm thực hiện: 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Xã hội

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

12. Tên đề tài/dự án: Hoàn thiện mô hình dạy, học và nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn và năng lực ngoại ngữ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Đại học Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: PGS.TS. Phạm Đức Bình

- Năm thực hiện: 2015 - 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Xã hội

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

13. Tên đề tài/dự án: Xây dựng mô hình quản lý và chăm sóc bệnh nhân viêm gan tại tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: TS. Đinh Thị Diệu Hằng

- Năm thực hiện: 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Y Dược

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

14. Tên đề tài/dự án: Xây dựng mô hình sản xuất thử giống dưa chuột Hạ xanh số 1 chịu nóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: TS. Đào Xuân Thảng

- Năm thực hiện: 2016 – 2017

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

15. Tên đề tài/dự án: Xây dựng mô hình trình diễn giống dưa hấu lai F1AD779 và giống F1 Sunny nhằm bổ sung cơ cấu giống cây rau màu trên địa bàn huyện Nam Sách.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: ThS. Bùi Văn Thăng

- Năm thực hiện: 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

16. Tên đề tài/dự án: Sản xuất một số giống gà chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nuôi thương phẩm “Gà đồi Chí Linh”.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: KS. Nguyễn Phúc Thịnh

- Năm thực hiện: 2015 - 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

17. Tên đề tài/dự án: Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng gừng dưới tán cây ăn quả tại Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: TS. Ninh Thị Phíp

- Năm thực hiện: 2016 - 2017

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

18. Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu một số biến đổi cấu trúc xã hội ở nông thôn tỉnh Hải Dương hiện nay trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: CN. Phạm Hữu Quảng

- Năm thực hiện: 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Xã hội

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

19. Tên đề tài/dự án: Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất lợn thương phẩm 3 - 4 máu có năng suất, chất lượng thịt cao và an toàn dịch bệnh trên  địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: ThS. Bùi Thị Bến

- Năm thực hiện: 2016 - 2017

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

20. Tên đề tài/dự án: Xây dựng và phát triển mô hình nuôi lợn thịt chất lượng cao từ các tổ hợp lai giữa nái F1(YMC), F1(YMS) với đực PiDu25 và PiDu50 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: KS. Phạm Văn Định

- Năm thực hiện: 2015 - 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

21. Tên đề tài/dự án: Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa thuần BQ ngắn ngày có năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng TBKH Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: KS. Nguyễn Thị Hồng Thủy

- Năm thực hiện: 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

22. Tên đề tài/dự án: Sản xuất thử và hoàn thiện quy trình giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt LTh31 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và cây thực phẩm

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: ThS. Nguyễn Thị Miền

- Năm thực hiện: 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

23. Tên đề tài/dự án: Xây dựng mô hình trình diễn giống lúa PC26 (Japonica) trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và cây thực phẩm

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: ThS. Phạm Văn Tính

- Năm thực hiện: 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

24. Tên đề tài/dự án: Sản xuất thử và trình diễn giống lúa mới Đột biến tám xoan Hải Dương, siêu lúa TL12 có khả năng chống chịu sâu bệnh cho hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: KS. Trịnh Huy Đang

- Năm thực hiện: 2015 - 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

25. Tên đề tài/dự án: Xây dựng mô hình trồng cây măng tây xanh trên vùng đất bãi thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội Nông dân thị xã Chí Linh

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: ThS. Vũ Thị Hiên

- Năm thực hiện: 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

26. Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu và hướng dẫn giảng dạy Ngữ văn địa phương phục vụ trong các trường Trung học cơ sở tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: ThS. Nguyễn Thị Tiến

- Năm thực hiện: 2015 - 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Xã hội

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

27. Tên đề tài/dự án: Xây dựng mô hình sản xuất cam và ổi an toàn theo quy trình VietGAP tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: TS. Nguyễn Văn Phú

- Năm thực hiện: 2016 - 2017

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

28. Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu bảo tồn nguồn lợi Rươi (Tylorrhynchus heterochaetus Quatrefages) và phát triển nghề khai thác rươi dựa vào cộng đồng ở vùng nước lợ thuộc tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện sinh thái và Môi trường Nhiệt đới

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: TS. Phạm Đình Trọng

- Năm thực hiện: 2016 - 2017

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

29. Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với địa phương phục vụ trong các trường trung học cơ sở tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: CN. Vũ Văn Lương

- Năm thực hiện: 2016 - 2017

- Lĩnh vực: Khoa học Xã hội

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

30. Tên đề tài/dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: ThS. Lê Đình Long

- Năm thực hiện: 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật – Công nghệ

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

31. Tên đề tài/dự án: Xây dựng hệ thống giám sát tự động thông số môi trường nước thải ở các khu công nghiệp tại tỉnh Hải Dương bằng công nghệ GSM/GPRS.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: TS. Trịnh Trọng Chưởng, ThS. Tạ Hồng Minh

- Năm thực hiện: 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật – Công nghệ

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

32. Tên đề tài/dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý đoàn viên thông qua cổng thông tin điều hành của tỉnh đoàn Hải Dương

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tỉnh Đoàn Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: ThS. Hoàng Quốc Thưởng

- Năm thực hiện: 2016

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật – Công nghệ

- Thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 28803228
Đang trực tuyến: 130

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912