Lĩnh vực Giáo dục 2014-04-01 00:23:26

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ thi đua xuất sắc cho các cơ sở. Ảnh Bảo Ngọc       Thực hiện đề án: "Xây dựng làng khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự" đã tạo chuyển biến mạnh mẽ và khí thế mới trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ), dấy lên phong trào thi đua xây dựng các mô hình, hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc, rộng khắp tại cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa ... với phương châm "Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự" giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, vấn đề phức tạp trong làng, khu dân cư gìn giữ tình làng, nghĩa xóm, góp phần giữ vững ổn định ANTT, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Đề án đã tổ chức hơn 700 buổi nói chuyện chuyên đề về ANTT ở các trường học, cơ quan doanh nghiệp và khu dân cư; kẻ vẽ pano áp phích, khẩu hiệu treo tại các nơi công cộng ... qua đó đã nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong năm, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng công an các cấp 3122 tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cho lực lượng công an điều tra khám phá và xử lý 534 vụ việc, 410 đối tượng.Nét nổi bật trong năm qua là "Mô hình làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh an toàn về ANTT" đã xây dựng, nhân rộng mới hàng trăm mô hình "Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT" mang những nét riêng từ đó đã tạo sự chuyển biến và mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác bảo vệ ANTT. Nhân dân đã trực tiếp bắt 25 đối tượng phạm pháp quả tang, tố giác 193 đối tượng phạm tội; tham gia hòa giải 1560 vụ việc; phối hợp với lực lượng công an các cấp bắt và vận động đầu thú 60 đối tượng truy nã, lập hồ sơ đưa 27 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; quản lý, cảm hóa, giáo dục 252 đối tượng tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng; ngăn chặn kịp thời hàng trăm vụ xâm phạm TTATXH; tích cực tham gia đảm bảo TTATGT tại địa phương, góp phần giữ vững ổn định ANTT ở địa phương.

Các ngành, đoàn thể đã phối hợp thực hiện hiệu quả nghị quyết liên tịch "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới", đồng thời tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT và đẩy mạnh các phong trào do Mặt trận tổ quốc cũng như các ban ngành đoàn thể khác phát động: Phát động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hóa giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia định và cộng đồng dân cư; phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên; phong trào quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội ...
Kết quả toàn tỉnh đã có 605 làng, khu dân cư, chiếm 43,03%; 326 cơ quan, doanh nghiệp, trường học chiếm 26,42% đạt danh hiệu "An toàn về ANTT". Có được kết quả đó là do đề án đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa nội dung của đề án. Bên cạnh đó còn lồng ghép với tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đề án cũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp, các ngành cũng như các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã được Bộ Công an đánh giá cao và nhiều địa phương trong toàn quốc đến trao đổi, học tập kinh nghiệm.
Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Một số địa phương, cơ quan chưa quan tâm xây dựng mô hình tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT; một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp an toàn về ANTT.
Trong năm 2014, đề án tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan doanh nghiệp an toàn về ANTT" gắn với thực hiện có hiệu quả tiêu chí 19 về "Giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn" trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Phấn đấu toàn tỉnh có trên 95% các làng, khu dân cư và cơ quan, doanh nghiệp đăng ký xây dựng làng an toàn. Tổ chức rà soát, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Ninh Hải

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912