Quản lý Sáng kiến 2016-08-16 03:47:04

Thực hiện Quyết định số 773/QĐ - UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ tổ chức, xét công nhận Sáng kiến cấp tỉnh năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo 172 sáng kiến, Trường Cao đẳng Hải Dương 5 sáng kiến, Trường Đại học Hải Dương 15 sáng kiến.

Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập 3 Tổ thẩm định và chấm sáng kiến cấp tỉnh gồm tổ thẩm định và chấm sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực khoa học tự nhiên; Tổ thẩm định và chấm sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực khoa học xã hội; Tổ thẩm định và chấm sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực khoa học nhân văn.Các tổ thẩm định đã tiến hành chấm các sáng kiến theo quy chế làm việc của tiểu ban thẩm định sáng kiến cấp tỉnh.

Các thành viên của các tiểu ban làm việc với tinh thần khách quan, trách nhiệm công minh theo 3 tiêu chí: tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng, nhân rộng; khả năng mang lại lợi ích thiết thực. Kết quả 108 sáng kiến đạt từ 50 điểm trở lên đưa vào trình và được Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016 công nhận đạt sáng kiến cấp tỉnh. Trong đó 99 sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo, 5 sáng kiến Trường Cao đẳng Hải Dương, 4 sáng kiến Trường Đại học Hải Dương). Ngày 15/8/2016, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 152/QĐ-SKHCN về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho 108 sáng kiến đạt sáng kiến cấp tỉnh năm 2016.

Chi tiết sáng kiến cấp tỉnh năm 2016

Hải Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912