Hiện trạng CN 2014-07-15 02:04:26

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1069/QÐ-TTg ngày 4/7/2014 về việc Phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ (CGCN) nước ngoài đến năm 2020, với mục tiêu tìm kiếm, đánh giá, tư vấn và chuyển giao công nghệ tiên tiến trên thế giới, phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam. Đến năm 2020, phấn đấu đạt 60% số công nghệ do mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ giới thiệu về Việt Nam được chuyển giao và ứng dụng.

Để thực hiện được mục tiêu trên, thứ nhất cần xây dựng mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ: Lựa chọn chuyên gia tìm kiếm công nghệ ở trong nước và nước ngoài có hiểu biết chuyên sâu và khả năng phân tích công nghệ; có khả năng đánh giá, tư vấn định giá công nghệ và hình thức chuyển giao công nghệ về Việt Nam; chuyên gia tìm kiếm công nghệ có nhiệm vụ xây dựng báo cáo về thông tin công nghệ quốc tế, hồ sơ công nghệ quốc tế và các báo cáo khác liên quan đến xu hướng phát triển công nghệ ở nước sở tại và thế giới. Bên cạnh đó cần tổ chức mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ, cử các nhà KH&CN trẻ Việt Nam vào làm việc trong các doanh nghiệp công nghệ của thế giới theo khuôn khổ Đề án thí điểm cử cán bộ KH&CN đi làm việc và thực tập có thời hạn tại các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thứ hai, tìm kiếm công nghệ: Xây dựng danh mục đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm, tổng hợp nhu cầu đặt hàng tìm kiếm công nghệ từ các Bộ, ngành, doanh nghiệp đối với một số công nghệ cần thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng yêu cầu đặt hàng tìm kiếm công nghệ bao gồm: nhu cầu về kỹ thuật, quy trình công nghệ; mục đích sử dụng công nghệ cần tìm; nguồn sở hữu công nghệ đang tìm kiếm (quốc gia, chủ sở hữu công nghệ, đặc tính công nghệ); năng lực tiếp thu của đơn vị tiếp nhận công nghệ. Về tổ chức tìm kiếm công nghệ: Tiến hành nghiên cứu, tổ chức tìm kiếm và xây dựng báo cáo hồ sơ công nghệ quốc tế đối với các nội dung thuộc danh mục đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm; tiến hành hoạt động hỗ trợ tìm kiếm công nghệ thông qua các hình thức tổ chức hội thảo khoa học chuyên sâu, tổ chức trình diễn công nghệ…
Thứ ba, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ thực hiện dự án chuyển giao công nghệ: Lập dự án chuyển giao công nghệ, trên cơ sở nội dung báo cáo hồ sơ công nghệ quốc tế đã được tìm kiếm, thẩm định, các tổ chức, doanh nghiệp đề xuất đặt hàng tìm kiếm công nghệ thống nhất, xây dựng thuyết minh dự án chuyển giao công nghệ; dự án chuyển giao công nghệ phải bảo đảm có ít nhất 02 doanh nghiệp và 01 nhóm nhà khoa học và công nghệ thuộc tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam tham gia; có năng lực khoa học và công nghệ, có kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ và tổ chức kinh doanh sản phẩm; có cam kết nguồn kinh phí từ tổ chức, doanh nghiệp chủ trì bảo đảm chi phí thực hiện dự án.
Thứ tư, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và thông tin dữ liệu: Rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hợp tác quốc tế về KH&CN, chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam; bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và chuyển giao công nghệ; xây dựng cơ chế tài chính phù hợp cho việc chi trả cho chuyên gia tìm kiếm công nghệ, cộng tác viên, tài trợ cho việc huấn luyện đào tạo và cử các nhà KH&CN trẻ Việt Nam vào làm việc trong các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới; hỗ trợ cho các dự án chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài vào Việt Nam của Chương trình; xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài; hình thành, xây dựng ngân hàng dữ liệu về chuyên gia tìm kiếm công nghệ, thông tin công nghệ quốc tế, hồ sơ công nghệ quốc tế và thuyết minh dự án chuyển giao công nghệ.
                                                                                                      Theo NASATI
 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912