Một số biện pháp chủ yếu chăm sóc và bảo vệ lúa chiêm xuân năm 2013

Để có được năng suất cao trong vụ lúa chiêm xuân năm nay bà con nông dân cần áp dụng một số biện pháp chủ yếu về chăm sóc và bảo vệ cho lúa:

1. Tiến hành tỉa dặm: Để tạo cho ruộng lúa có mật độ đồng đều đảm bảo số dảnh/m2.

Với lúa gieo vãi là lúa lai duy trì 60-80 dảnh/m2, lúa thuần 80-120 dảnh/m2.

Với lúa cấy: Tỉa và dặm lại những khóm bị chuột phá, kiểm tra những ruộng khi cấy gặp rét lá bị héo nhất là giống 13/2 nếu thấy gốc và rễ bị thâm đen thì tỉa lúa gieo vãi ra để cấy lại, nếu gốc còn tươi rễ và trắng thì giữ lại để chăm sóc.

2. Chế độ phân bón: Trên nguyên tắc: Bón phân đầy đủ, cân đối N-P-K và bón " nặng đầu nhẹ cuối", lượng phân tối thiểu đầu tư cho 1 sào Bắc bộ: Phân chuồng 300-350 kg, ure 8-10 kg, Super lân 15-20 kg, kali 3-4 kg.

- Những giống lúa chất lượng cao như Bắc Thơm số 7, tẻ thơm, nếp 352, 415 cần bón giảm lượng đạm tăng lân và kali.

- Với các giống lúa có tiềm năng năng suất cao và nhất là lúa lai cần bón tăng lượng kali từ 2-3 kg/sào.

Phương thức bón:

Nếu đã bón lót đầy đủ phân chuòng + phân lân và một phần phân đạm và kali thì số phân còn lại 70% bón thúc đẻ, 30% bón đón đòng.

+ Nếu chỉ bón lót phân chuồng và lân chưa bón đạm và kali thì bón thúc đẻ 70% lượng phân đạm và 50% kali (chia ra làm 2 lân để bón), số phân còn lại dùng bón đón đòng và bón trước trỗ 7-10 ngày (chỉ bón phân khi thơì tiết ấm nhiệt độ trung bình trên 150C, khi lúa làm đòng mà xanh tốt chỉ bón kali, không bón đạm).

- Loại phân: Bà con nên chọn mua các loại phân trên thị trường của những công ty phân bón có uy tín: Công ty Super phốt phát Lâm Thao, Công ty phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty phân bón Bình Điền, Công ty Tân Tạo AGRI_PAC... Đặc biệt là phân kali: Nên chọn mua phân kali có nguồn gốc từ liên bang Nga, Canada co hàm lượng kali cao.

3. Chế độ nước:

Với nguyên tắc là thường xuyên cung cấp đủ nước cho suốt thời kỳ sinh trưởng của lúa, giữ mực nước vừa phải (3-5 cm). Không để úng và hạn, song nếu chủ động nguồn nước tưới và diệt chuột tốt thì nên rút cạn nước vào thời kỳ lúa kết thúc đẻ nhánh để hạn chế đẻ nhánh, chống đổ cho lúa, thời gian rút nước từ 7-10 ngày khi mặt ruộng xuất hiện dạng phân giun tiếp tục cung cấp đủ nước.

Lưu ý: Với các giống lúa lai trung Quố: Nên điều tra khả năng đẻ nhánh của lúa, từ 330-350 dảnh/m2 thì cần rút nước phơi ruộng, không nên để lúa đẻ nhánh kéo dài

4. Công tác bảo vệ thực vật

Thường xuyên thăm đồng, điều ta sâu bệnh và chủ động phòng, trừ kịp thời để hạn chế thấp nhất sự thiệt hai do sâu bệnh gây nên. Những đối tượng sâu bệnh đáng chú ý là chuột, bọ trĩ (đầu vụ) đối với lúa gieo thẳng và cấy mạ trên sân; Bệnh đạo ôn, bệnh nghẹt rễ (đầu vụ), bệnh khô vằn, dòi đục lá, rầy nâu, sâu đục thân (cuối vụ)...

Trên nguyên tắc là: Phòng trừ tổng hợp, điều tra dự tính, dự báo chính xác, xác định đúng ngưỡng để quyết định sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phun đúng lúc, đúng cách, đúng loại thuốc và đúng liều.

Trên đây là một số biện pháp chủ yếu để khuyến cáo bà con nông dân trongviệc chăm sóc, bảo vệ lúa chiêm xuân. Từ náy đến cuối vụ thời tiết, sâu bệnh còn diễn biến phức tạp vì vậy bà con nông dân tiếp tục bám sát đồng ruộng, thực hiện tốt những biện pháp trên để cho vụ lúa chiêm xuân bội thu

Theo Website Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương