Những ca khúc nào được coi là những ca khúc cách mạng đầu tiên, chúng xuất hiện vào những năm nào?

Chắc là có khá nhiều nhưng những ca khúc tiêu biểu có tác dụng động viên tinh thần cách mạng của nhân dân ta và được nhiều người biết đến là Cùng nhau đi hồng binh của Đinh Nhu (1930),Tiếng gọi thanh niên của Lưu Hữu Phước (1941), Cờ Việt Minh của Vương Gia Khương (1941), Lên Đàng của Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiển (1943), Tiến Quân Ca của Văn Cao (1944), Du kích ca của Đỗ Nhuận (1944), Phất cờ Nam tiến của Hoàng Văn Thái (1944), Đàn chim Việt của Văn Cao (1943-1945), Bắc Sơn của Văn Cao (1945), Bài ca chiến sĩ Hải quân của Văn Cao (1945), Không quân Việt Nam của Văn Cao (1945), Diệt phát xít của Nguyễn Đình Thi (1945), Cảm tử quân của Hoàng Quý (1945), Mười chín tháng Tám của Xuân Oanh (1945), Giải phóng quân của Phan Huỳnh Điểu (1945), Nhớ chiến khu của Đỗ Nhuận (1945), Đoàn quân ma của Lưu Hữu Phước (1945), Nam bộ kháng chiến của Tạ Thanh Sơn (1946).

TTTH