Bản tin TBT số 06 ngày 25 tháng 3 năm 2021

Bản tin TBT số 06 ngày 25 tháng 3 năm 2021

06:56 | 25/03/2021

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP MIỄN GIẢM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHÓM 2 NHẬP KHẨU

Bản tin TBT Hải Dương số 05 ngày 10/3/2021

Bản tin TBT Hải Dương số 05 ngày 10/3/2021

02:39 | 10/03/2021

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH

...

Bản tin TBT số 04 ngày 25 tháng 02 năm 2021

Bản tin TBT số 04 ngày 25 tháng 02 năm 2021

03:15 | 23/02/2021

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG

...

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ HỒ SƠ NHẬP KHẨU KHÔNG HOÀN THÀNH THEO THỜI HẠN QUY ĐỊNH

03:22 | 17/02/2021

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị

...

Bản tin TBT số 02 ngày 25 tháng 01 năm 2021

Bản tin TBT số 02 ngày 25 tháng 01 năm 2021

13:38 | 25/01/2021

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT DỰA TRÊN NỀN TẢNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Bản tin TBT Hải Dương số 01 ngày 10 tháng 01 năm 2021

Bản tin TBT Hải Dương số 01 ngày 10 tháng 01 năm 2021

02:16 | 11/01/2021

QUY ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Bản tin TBT Hải Dương số 24 ngày 25 tháng 12 năm 2020

Bản tin TBT Hải Dương số 24 ngày 25 tháng 12 năm 2020

13:52 | 25/12/2020

HƯỚNG DẪN CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA SANG EU

...

Bản tin TBT số 23 ngày 10 tháng 12 năm 2020

Bản tin TBT số 23 ngày 10 tháng 12 năm 2020

13:01 | 10/12/2020

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐỐI VỚI THÉP KHÔNG GỈ

Lấy ý kiến góp ý dự thảo xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

02:10 | 02/12/2020

Thực hiện Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban

...

Bản tin TBT số 22 ngày 25 tháng 11 năm 2020

Bản tin TBT số 22 ngày 25 tháng 11 năm 2020

11:46 | 25/11/2020

ĐÍNH CHÍNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG BẰNG CÔNG NGHỆ LED

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912