Hoạt động TC-ĐL-CL (TBT) 0000-00-00 00:00:00

Ngày 25/8/2019, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức gặp mặt cán bộ công chức, viên chức và người lao động qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 25/8/1984 - 25/8/2019.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Duy Hưng, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã nhấn mạnh từ khi thành lập đến nayChi cục đã tăng cường các hoạt động đo lường được triển khai tích cực như kiểm định các loại cân, đong về lương thực, thực phẩm ở một số cửa hàng, kiểm địch cân từ 5 đến 15 tấn, ở các bến cảng, kho tàng, kiểm tra khối lượng hàng đay tơ xuất khẩu. Kiểm định cân treo ở mỗi huyện từ 01-02 xã, kiểm định 100% xi téc ô tô… Năm 1995 Chi cục là thành viên sáng lập hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hải Hưng sau là Hải Dương. Từ năm 2000 Chi cục đã đẩy mạnh việc hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như QBACE, HACCP, GMP và ISO 9000 trên phạm vi toàn tỉnh. Từ đó có nhiều doanh nghiệp và cơ quan được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn ISO 9000. Các phương tiện đo lường được kiểm định, hiệu chuẩn năm sau cao hơn năm trước; trang thiết bị được đầu tư theo hướng tập trung cho các lĩnh vực có thế mạnh như điện, dung tích và một số phương tiện đo có chiều hướng phát triển như Taximet, phương tiện đo điện tim, kiểm định thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế (thiết bị X-quang chẩn đoán y tế thông thường), phép đo điện trở tiếp địa chống sét... Đến nay 100% cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện (đã bao gồm các cơ quan trực thuộc) và 100% UBND cấp xã (tính đến hết năm 2019) thực hiện công bố hệ thống quản lý tại cơ quan phù hợp tiêu chuẩn; hàng trăm doanh nghiệp được thụ hưởng từ hoạt động năng suất, chất lượng (về kinh phí hỗ trợ hoặc tư duy, nhận thức); hàng vạn phương tiện đo được kiểm định, hiệu chuẩn; hàng ngàn mẫu sản phẩm, hàng hóa được thử nghiệm góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương sẽ tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan tham mưu giúp Sở Khoa học và Công nghệ quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh, góp phần phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển của ngành khoa học và kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Giám đốc Sở KHCN Phạm Văn Bình đã ghi nhận những kết quả không ngừng xây dựng và phát triển của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trong 35 năm qua. Giám đốc Sở cũng yêu cầu Chi cục cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực về mọi mặt để phát huy vai trò của cơ quan tham mưu giúp Sở KH&CN thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công tác TC-ĐL-CL trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Hải Ninh

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912