Khoa học công nghệ (root) 2021-07-05 02:16:08

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo: Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước “Tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Hải Dương”, do Trường Đại học Thành Đông chủ trì thực hiện năm 2020.

- Thời gian tổ chức đánh giá:8h30, Thứ Sáu, ngày 09 tháng 7 năm 2021.

- Địa điểm:Phòng Hội thảo tầng 2, Sở Khoa học và Công nghệ

    (209 Đường Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương).

1. Thông tin về tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Tên tổ chức: Trường Đại học Thành Đông

Địa chỉ: Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, TP Hải Dương

Điện thoại: 0220 3559 666/0220 3680 186

Fax: 0220 3680 222

Website: www.thanhdong.edu.vn

Người đại diện pháp lý: PGS. TS, Lê Văn Hùng

2. Thông tin về cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Liên

Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1987

Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 015187000530

Chức danh khoa học: Tiến sĩ

Địa chỉ: TDP Vừng, P. Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

Nơi công tác : Đại học Thành Đông

Địa chỉ cơ quan: Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, TP Hải Dương

Di động: 0366440688

E-mail: lienntk@thanhong.edu.vn

Website: www.thanhdong.edu.vn

3. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nhiệm vụ:

* Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

- Làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động tới quá trình thu hút vốn đầu tư.

- Đưa ra các hàm ý, chính sách nhằm nâng cao quá trình thu hút vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 ở tỉnh Hải Dương.

* Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu:

- Đối với tổ chức chủ trì:

 Kết quả nghiên cứu đề tài là căn cứ thực tiễn làm cơ sở cho các hướng nghiên cứu tiếp theo liên quan đến thu hút vốn đầu tư, đồng thời là tình huống minh họa cho bài giảng của các môn học liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chuyên ngành về kinh tế phát triển, Quản trị kinh doanh.

- Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu:

Đối với Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hải Dương: Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo để hoạch địch các chính sách thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương cho giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

* Đối với kinh tế - xã hội:

Qua kết quả khảo sát từ phía Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, các kết quả thống kê về quá trình phát triển hạ tầng, kinh tế, xã hội tỉnh và quá trình thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bài nghiên cứu đã gợi ý một số chính sách tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương như triển khai các kế hoạch thu hút các dự án lớn, đưa ra các chính ưu đãi và hỗ trợ cho nhà đầu tư, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động các nhà đầu tư, tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ tới các nguồn vốn, thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng. Kết quả nghiên cứu có khả năng ảnh hưởng đến chính sách, cơ chế thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

 

Tin khác

Hải Dương tăng cường hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số (21/01/2022)

Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 tỉnh Hải Dương (24/11/2021)

Xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN không sử dụng NSNN đối với Đề tài: “Tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Hải Dương”, thực hiện năm 2020 (22/07/2021)

Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021" trên địa bàn tỉnh Hải Dương (06/07/2021)

Nông sản lên sàn thương mại điện tử: Cơ hội phát triển cho doanh nghiệp Việt (01/06/2021)

Giống lúa Hương Bình cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với giống Bắc thơm số 7 (27/05/2021)

Đẩy mạnh lưu thông, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 (27/05/2021)

Khởi động Giải chạy ảo: “Chạy để sáng tạo” (18/05/2021)

Đồng loạt triển khai Đề án 100 về truy xuất nguồn gốc tại các địa phương (17/05/2021)

Tiếp thêm sức sống cho thị trường KH&CN (14/05/2021)

Nhanh chóng đưa Nghị quyết về chuyển đổi số vào cuộc sống (14/05/2021)

Danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử (12/05/2021)

Quyết định về việc ban hành Thể lệ xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn sơn Hải Dương lần thứ V (2020-2021) (06/05/2021)

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XII (2020-2021) (06/05/2021)

Chỉ thị số về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (22/04/2021)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.