Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ

05:38 | 24/09/2019

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ

...

Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến

01:42 | 24/09/2019

Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

02:43 | 05/10/2018

Thủ tục: Xác nhận hàng hoá sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và

...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ

00:17 | 07/08/2017

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ KHCN)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

06:56 | 01/08/2017

 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ KHCN)

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

06:50 | 01/08/2017

Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

06:47 | 01/08/2017

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

02:39 | 01/08/2017

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

02:29 | 01/08/2017

Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912