Khoa học công nghệ (root) 0000-00-00 00:00:00

Thực hiện Thông báo số 493/TB-BKHCN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giaotiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu sốgiai đoạn 2016-2025” (gọi tắt là Chương trình Nông thôn miền núi), thực hiện từ năm 2022,Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình bắt đầu thực hiện năm 2022 như sau:

1. Đối tượng dự án đề xuất:
Các dự án thuộc Chương trình là dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo quy định tại Khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Nông thôn miền núi. Dự án phải xuất phát từ thực tiễn nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnhnhằm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, dự án có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hoá tại địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh, công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch trong nông nghiệp; ứng dụng công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất gắn với du lịch sinh thái; gắn với các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế phát triển ở tỉnh, sản phẩm OCOP; đảm bảo tính khả thi, khả năng nhân rộng mô hình, sản phẩm ứng dụng cụ thể trên địa bàn.
Dự án đề xuất phải có xuất xứ công nghệ và tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ đáp ứng các tiêu chí được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 6 của Thông tư 07/2016/TT-BKHCNngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình Nông thôn miền núi(gọi tắt là Thông tư số 07).
2. Hồ sơ đề xuất dự án:
* Hồ sơ đề xuất dự án phải được xây dựng theo đúng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số  07, việc xây dựng dự toán kinh phí phải căn cứ Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình.
* Hồ sơ đề xuất bao gồm:
- Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA);
- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.3-HĐTCCT);
- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);
- Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-HĐTCHTCN);
- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ (Quyết định ban hành tiến bộ kỹ thuật hoặc Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và Biên bản nghiệm thu khi kết thúc nhiệm vụ kèm theo phụ lục các quy trình công nghệ được ban hành kèm theo tiến bộ kỹ thuật hoặc là kết quả của nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu).
Công nghệ lựa chọn để ứng dụng chuyển giao đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 4, Điều 6 của Thông tư 07 gồm:
+Hướng vào giải quyết những vấn đề có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của nơi thực hiện dự án và bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái; phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế của vùng miền, địa phương và mục tiêu của Chương trình;
+Có tính tiên tiến, tính mới và hiệu quả hơn so với công nghệ hiện có đang áp dụng rộng rãi tại địa phương;
+Đã có quy trình kỹ thuật ổn định, phù hợp với khả năng tiếp thu của các tổ chức và người dân nơi thực hiện dự án;
+Được công nhận là tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặcđượctạo ra từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp Bộ,cấp tỉnh,cấp quốc giađã được đánh giá, nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép ứng dụng chuyển giao.
Chi tiết download các biểu mẫuThông tư hướng dẫn kèm theo.
3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 23/3/2021.
- Địa điểm: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương. Điện thoại: 02203.892.430; Fax: 02203.892.437.
Các doanh nghiệp, tổ chức tham gia Chương trình gửi hồ sơ theo đúng yêu cầu và thời hạn nêu trên để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt danh mục đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình gửi Bộ Khoa học và Công nghệ./.
 
Phòng Quản lý khoa học

Tin khác

Miếng dán vaccine ngừa COVID-19 được thử nghiệm cho kết quả tích cực (08/06/2021)

Nông sản lên sàn thương mại điện tử: Cơ hội phát triển cho doanh nghiệp Việt (01/06/2021)

Giống lúa Hương Bình cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với giống Bắc thơm số 7 (27/05/2021)

Đẩy mạnh lưu thông, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 (27/05/2021)

Khởi động Giải chạy ảo: “Chạy để sáng tạo” (18/05/2021)

Đồng loạt triển khai Đề án 100 về truy xuất nguồn gốc tại các địa phương (17/05/2021)

Tiếp thêm sức sống cho thị trường KH&CN (14/05/2021)

Nhanh chóng đưa Nghị quyết về chuyển đổi số vào cuộc sống (14/05/2021)

Danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử (12/05/2021)

Quyết định về việc ban hành Thể lệ xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn sơn Hải Dương lần thứ V (2020-2021) (06/05/2021)

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XII (2020-2021) (06/05/2021)

Chỉ thị số về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (22/04/2021)

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (15/04/2021)

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (30/03/2021)

Kế hoạch Phòng, chống dịch Covid 19 tại Sở Khoa học và Công nghệ (04/03/2021)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912