Khoa học và Công nghệ (root) 2022-09-21 07:53:08

Sáng ngày 16/9/2022, Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ.

Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 02 Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Chi bộ Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và Tin học với 16 đảng viên, trong đó có 07 đảng viên nữ. Về trình độ chuyên môn 01 đồng chí có trình độ tiến sỹ, 01 đồng chí trình độ thạc sỹ, 14 kỹ sư, cử nhân.

Trong nhiệm kỳ qua,Chi bộ đã thường xuyên tổ chức tốt công tác học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chính sách của ngành và của tỉnh. Thông qua đó cán bộ, đảng viên đã nắm vững được chủ trương của các cấp để hành động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được Chi bộ thường xuyên quán triệt, tổ chức học tập và vận dụng vào công tác chuyên môn, vào cuộc sống. Chi bộ đã tích cực tham gia đóng góp những ý kiến sát thực vào chính sách khoa học công nghệ, cơ chế và giải pháp trong công tác kiểm định đo lường, thử nghiệm và thông tin khoa học công nghệ.

Đã xuất bản và phát hành Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương được 15 số Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương với số lượng 30.000 cuốn, mỗi số 2.000 cuốn. Các tin, bài đăng trên Bản tin đã phản ánh kịp thời các hoạt động khoa học và công nghệ, các sự kiện kinh tế - xã hội và tình hình sản xuất, đời sống trên địa bàn tỉnh.

Thư viện và cung cấp thông tin KHCN đã tiếp nhận và lưu trữ trên 50 báo cáo công trình KHCN và trên 100 thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, trên 1.500 tài liệu lịch sử của Sở và các đơn vị trực thuộc (bản cứng). Quản lý trên 3.000 đầu sách chuyên ngành phục vụ nhu cầu đọc, tra cứu thông tin KHCN của của cán bộ quản lý nhà nước và các cá nhân, tổ chức nghiên cứu. Tổng hợp được hơn 200 bản ghi thông tin liên quan đến nội dung đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm phục vụ Hội đồng thẩm định, tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh.

Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ: Thu thập, phân loại, lập hồ sơ lưu giữ trên 2000 văn bản lịch sử của cơ quan, của Sở và các đơn vị trực thuộc. Xử lý, số hóa trên 5.000 trang văn bản từ bản giấy in sang bản điện tử PDF sáng kiến cấp tỉnh và báo cáo đề tài năm. Thu thập 100 bản ghi bằng hình ảnh, 500 ảnh các sự kiện khoa học và công nghệ về hoạt động của các công trình khoa học, hội thảo khoa học và các hoạt động khác của Sở Khoa học và Công nghệ, lưu giữ tư liệu hình ảnh dạng Video Clip. Biên tập, xây dựng trên 30 tin bài dưới dạng video clip tuyên truyền trên website của Sở Khoa học và Công nghệ. Đã tổ chức 03 cuộc điều tra thống kê khoa học công nghệ theo kế hoạch, với quy mô điều tra hơn 100 đơn vị/cuộc, số phiếu điều tra là 314 phiếu/cuộc. Phối hợp với Cục thông tin KHCN Quốc gia tổ chức 01 cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh về các nội dung: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tiềm lực KH&CN.

Quản trị mạng và duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệđảm bảo hệ thống máy chủ của Sở Khoa học và Công nghệ cùng các chuyên trang Thương hiệu và Doanh nghiệp, Nông nghiệp, Nếp cái hoa vàng Kinh Môn Hải Dương, tiết kiệm năng lượng luôn hoạt động ổn định và an toàn thông tin với trên 1.500 tin, bài, ảnh, video được đăng tải, hơn chục nghìn  lượt người truy cập, những ngày cao điểm lên tới 1.500 lượt người truy cập. Đăng ký, lưu giữ kết quả nhiệm vụ khoa học: thu thập, lưu giữ, đăng ký và công bố kết quả 38 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, đồng thời đăng tải thông tin công bố trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương và Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ theo đúng quy định. Trung tâm đã kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống chuẩn chính bao gồm 34 thiết bị, phương tiện. Các thiết bị chuẩn được bảo quản, bảo dưỡng định kỳ đảm bảo luôn hoạt động thường xuyên, liên tục và được quản lý, sử dụng theo quy định.

Kiểm định, hiệu chuẩn 73.000 phương tiện đo các loại. Thử nghiệm 829 mẫu gồm xi măng, gạch các loại,bê tông, thép xây dựng, thiết kế cấp phối, cát các loại, đá các loại, xác định độ mịn xi măng, kiểm tra cường độ bê tông bằng phương pháp súng bật nẩy, khoan bê tông tại hiện trường. Kiểm tra chất lượng 1.170 cột chống sét, hệ thống chống sét; xác nhận khối lượng kim cương được 850 biên bản; đo kiểm xạ 12 phòng đặt thiết bị X quang. Thực hiện được 101 hợp đồng tuyên truyền kết quả hoạt động nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, xây dựng phóng sự về sở hữu trí tuệ, sáng tạo khởi nghiệp, năng suất chất lượng. Thực hiện trên 10 hợp đồng về thẩm định kết quả đấu thầu, giám sát nghiệm thu thiết bị, tư vấn cấp phép về an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ.

Kết quả đánh giá đảng viên trong toàn nhiệm kỳ 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học tiếp tục đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết, hợp tác trong hoạt động hiệu chuẩn, kiểm định đo lường chất lượng. Đáp ứng nhu cầu và khả năng đáp ứng dịch vụ kiểm định, thử nghiệm với địa phương có vai trò ngày càng cao trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động và tạo lập môi trường làm việc của Trung tâm phù hợp với cơ chế tự chủ chi thường xuyên theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, dịch vụ công và nhiệm vụ khoa học công nghệ.Nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch hằng năm của đơn vị. Đẩy mạnh, mở rộng dịch vụ đo lường, thử nghiệm, dịch vụ thông tin khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, dịch vụ khoa học công nghệ,năng lượng nguyên tử và hạt nhân; tư vấn đấu thầu, giám sát, quản lý dự án, dịch vụ liên doanh liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng….

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học gồm 3 đồng chí, bầu đồng chí Vũ Văn Tân giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Hoài Văn, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ninh Hải

Tin khác

Sở Khoa học & Công nghệ tổ chức tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2024 (19/09/2023)

Nhà khoa học chế tạo gai titan ngăn nhiễm trùng sau cấy ghép (14/09/2023)

Hải Dương công nhận 157 sáng kiến cấp tỉnh (12/09/2023)

Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương (31/08/2023)

Hải Dương: Quyết định về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh năm 2023 (29/08/2023)

Sở Khoa học và Công nghệ xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương (23/07/2023)

Những kinh nghiệm hay trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Pháp cho người dân, doanh nghiệp (20/07/2023)

Hoàn thiện dự thảo Chỉ thị Ban Bí thư về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia (20/07/2023)

Kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đang là rào cản ở nhiều lĩnh vực (19/07/2023)

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào điều trị u não (10/07/2023)

Bộ Khoa học và Công nghệ điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ (10/07/2023)

Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (14/06/2023)

UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí ứng xử văn minh nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (07/06/2023)

Nghiên cứu sản xuất viên nang cứng hỗ trợ điều trị bệnh Gout từ cây Lá lốt (30/05/2023)

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt gửi thư chúc mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 (18/05/2023)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.