Bản Tin TBT 0000-00-00 00:00:00

GHI NHÃN HÀNG HÓA Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương (sau đây gọi tắt là cơ quan kiểm tra) đang thực hiện giải quyết thủ tục hành chính Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu. Các mặt hàng chủ yếu mà Chi cục tiếp nhận đăng ký kiểm tra chất lượng là điện, điện tử và thép. Một trong những thành phần hồ sơ bắt buộc mà doanh nghiệp nhập khẩu phải nộp cho cơ quan kiểm tra khi thực hiện thủ tục hành chính là ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định). Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, vẫn còn một số doanh ngiệp nhập khẩu ghi nhãn hàng hóa chưa đúng quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP. Vì vậy, tại số Bản tin này, TBT Hải Dương hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm nói trên theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

1.Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

-Tên hàng hóa;

-Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

-Xuất xứ hàng hóa;

-Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa

2. Nội dung ghi nhãn theo tính chất của mỗi loại hàng hóa

2.1 Đối với sản phẩm nhập khẩu là điện, điện tử

Ngoài những thông tin bắt buộc như mục (1), cần bổ sung những thông tin sau:

- Năm sản xuất;

-Thông số kỹ thuật;

-Thông tin cảnh báo;

-Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

2.1 Đối với sản phẩm nhập khẩu là thép

Ngoài những thông tin bắt buộc như mục (1), cần bổ sung những thông tin sau:

- Định lượng;

- Thành phần định lượng;

-Thông số kỹ thuật.

3. Ghi nhãn phụ

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Dương hướng dẫn để các đơn vị có hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu lưu ý và thực hiện.

Tin TBT Hải Dương

 

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.