Bản Tin TBT 0000-00-00 00:00:00

QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ MUỐI Ngày 03/8/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh. Theo đó ban hành kèm theo Thông tư này là 2 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về muối bao gồm: - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm. Ký hiệu: QCVN 01-193:2021/BNNPTNT. - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) tinh. Ký hiệu: QCVN 01-194:2021/BNNPTNT. Quy chuẩn này áp dụng đối với các cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu muối thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo quy định tại 02 quy chuẩn này, muối thực phẩm phải đáp ứng được các yêu cầu như hàm lượng NaCl không nhỏ hơn 89%, độ ẩm không lớn hơn 9,0%, hàm lượng chất không tan trong nước không lớn hơn 0,3%, i-ốt không nhỏ hơn 20,0 (mg/kg) và không lớn hơn 40,0 (mg/kg), asen không lớn hơn 0,5 mg/kg, cũng như các yêu cầu cụ thể khác về cadimi, chì, đồng, thủy ngân. Đối với muối tinh:hàm lượng NaCl phải không nhỏ hơn 99,00%, độ ẩm không lớn hơn 5,0%, hàm lượng chất không tan trong nước không lớn hơn 0,20%, hàm lượng ion canxi không lớn hơn 0,20%,...

Đồng thời, các chất phụ gia bổ sung vào muối thực phẩm và muối tinh phải theo quy định tại Thông tư số 24/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. Riêng đối với muối thực phẩm, i-ốt bổ sung vào muối cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với kali iodat (KIO3) theo quy định tại QCVN 3-6:2011/BYT của Bộ Y tế về các chất được sử dụng để bổ sung i-ốt vào thực phẩm.

02 quy chuẩn này đưa ra một số quy định quản lý đối với muối như sau:

- Việc ghi nhãn muối thực phẩm/muối tinh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Muối thực phẩm/muối tinh phải được tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025; thủ tục tự công bố sản phẩm quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

- Muối thực phẩm/muối tinh phải được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm, Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 04/8/2021.

Tin TBT Hải Dương số 21                                                                                                                                                           

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.