Khoa học quản lý (số 4 - 2020) 0000-00-00 00:00:00

Trong những năm qua, Tỉnh Hải Dương tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phát động về khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp trong thanh niên như: Tọa đàm “Hành trang khởi nghiệp” do Tỉnh đoàn Hải Dương và Trường đại học Hải Dương tổ chức; Triển lãm “Mô hình khởi nghiệp nông nghiệp của thanh niên” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Talkshow: “Khát vọng khởi nghiệp năm 2017” do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh phối hợp với Mobifone Hải Dương tổ chức…Các hoạt động này một mặt góp phần triển khai các chủ trương của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức về khởi nghiệp và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên của tỉnh.

Qua đó đã có một số mô hình khởi nghiệp thành công như: Doanh nhân trẻ khởi nghiệp từ công việc nhặt rác; khởi nghiệp trong thủy sản và nông nghiệp; làm bánh đậu xanh… Để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (hay còn gọi là hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo). Các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh đang được quan tâm triển khai. Tuy nhiên hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đang diễn ra rời rạc, chưa có sự gắn kết, hoạt động hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng, không gian làm việc cho các nhóm khởi nghiệp, các vườn ươm khởi nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ doanh nghiệp quan tâm đến thực hiện hoạt động đổi mới công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh, cũng như các hoạt động đổi mới sáng tạo còn rất nhỏ và hạn chế.

Năm 2019, UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương” giai đoạn 2019 - 2025. Nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; từng bước hình thành văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng; Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới trong sản xuất, mô hình kinh doanh mới; Hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lýphù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnhhỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực của các thành phần tham gia hoạt động khởi nghiệp.

Trong những năm qua, tỉnh Hải Dương đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư của tỉnh, hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bước đầu hình thành và phát triển, đã có một số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ, ứng dụng công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới thành công.Trong chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp phát triển về khoa học công nghệ tương đối đầy đủ và ban hành kịp thời. Tuy nhiên chưa có chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: từ việc hình thành ý tưởng, phát triển ý tưởng và mở rộng quy mô. Hầu hết các chính sách hỗ trợ khi doanh nghiệp đã được thành lập nhưng chưa có chính sách nào hỗ trợ bước hình thành và phát triển ý tưởng khởi nghiệp. Nếu cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhưng chưa kiểm chứng nhu cầu của thị trường mà đã thành lập doanh nghiệp và bắt đầu sản xuất, kinh doanh thì họ có thể phải tiêu tốn nguồn lực một cách lãng phí trong khi sản phẩm, dịch vụ ra thị trường không có người mua.Các doanh nghiệp của tỉnh có quy mô còn nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 90%. Do mới thành lập nên quản trị doanh nghiệp yếu kém; năng lực cạnh tranh thấp, chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa tạo được thương hiệu; thiếu liên doanh, liên kết; kiến thức, nhận thức và tư duy hội nhập hạn chế; văn hóa kinh doanh chưa được chú trọng…Các doanh nghiệp khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo chưa có kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến gia nhập thị trường như đăng ký kinh doanh, đất đai, giấy phép kinh doanh, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại hóa sản phẩm, tài chính của doanh nghiệp …

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 - 2025” thực hiện năm 2019 để hình thành môi trường cơ sở pháp lý cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển, thu hút doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động đổi mới sáng tạo theo chủ trương của tỉnh.

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Đề án, Ban chủ nhiệm Đề án đã tổ chức 02 lớp tập huấn, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức liên quan đến kỹ năng xây dựng dự án, thuyết trình ý tưởng, kỹ năng kêu gọi vốn đầu tư; kiến thức về khởi sự doanh nghiệp; kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; về môi trường kinh doanh, tiếp cận thị trường theo chuỗi giá trị trong xu thế hội nhập quốc tế …; xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương” tích hợp với trang thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ nhằm tuyên truyền về các hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phổ biến các gương điển hình khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công của tỉnh, trong nước và nước ngoài; hướng dẫn khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chương trình tôn vinh các ý tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trên trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời liên kết, giới thiệu và chia sẻ thông tin với Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và kết nối hoạt động chuyển giao công nghệ cho cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức 02 cuộc hội thảo về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hỗ trợ phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh nhằm xác định các hiện trạng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tiến hành khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở thành phố Đà Nẵng thông qua đó các cán bộ quản lý của Sở và thành viên Ban chủ nhiệm Đề án học hỏi các kiến thức quý báu về quản lý, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 - 2025”, trong năm 2020, Ban chủ nhiệm Đề án tiếp tục tổ chức tập huấn cho sinh viên tại các trường Đại học Hải Dương, Đại học Sao Đỏ, Đại học Thành Đông…Đoàn viên thanh niên của 12 huyện, thị xã, thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân; cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu khởi nghiệp…tại đây các học viên được giới thiệu các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kỹ năng xây dựng dự án, thuyết trình ý tưởng, kỹ năng kêu gọi vốn đầu tư; kiến thức về khởi sự doanh nghiệp; kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; về môi trường kinh doanh, tiếp cận thị trường theo chuỗi giá trị trong xu thế hội nhập quốc tế…Tổ chức  buổi hội thảo về kết nối các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các ngành, hội, trường học...; Phân tích, đánh giá xét duyệt hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân... tham gia hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên trang trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phổ biến các gương điển hình khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công của tỉnh, trong nước và nước ngoài; hướng dẫn khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chương trình tôn vinh các ý tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ kinh phí, tư vấn cho 05 đơn vị, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương.

Phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học công nghệ) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 5 khóa (5 modul) đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; Tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, thành lập 05 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ) để các tổ chức, cá nhân định hướng; Hỗ trợ chi phí 5 đơn vị, doanh nghiệp thuê gian hàng tham gia ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (TechFest) Hải Phòng/Quảng Ninh, nhằm quảng bá sản phẩm và phát triển thị trường. Từng bước góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp - khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hy vọng từ ý tưởng thành hiện thực,Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 - 2025” sẽ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ, phát triển nền kinh tế tri thức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dươngbền vững. 

Bài của Nghiêm Thị Hà

Đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4 ra tháng 10 năm 2020

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.