Bảo vệ môi trường (số 4 - 2020) 2021-01-05 08:51:05

Thực hiện Đề án số 03-ĐA/HU củaBan chấp hành Đảng bộ huyện Nam Sách lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 “Thu gom và xử lý rác thải tại khu vực thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020”. Huyện Nam Sách đã triển khai thực hiện làm điểm về phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại thôn An Thường, xã Nam Chính và thôn Phong Trạch, xã Phú Điền đã được cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã và thôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tuyên truyền cho nhân dân trong thôn hiểu được về mục đích, ý nghĩa của việc phân loại rác thải ngay tại nguồn phát sinh.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Sách đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phân loại rác thải được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn. Tất cả các hộ gia đình trong thôn đều tự nguyện phân loại và xử lý rác thải ngay tại gia đình. Nâng cao ý thức của nhân dân tại các thôn được làm điểm về phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đã được nâng lên rõ rệt, 100% các hộ gia đình trong thôn đã ký cam kết thực hiện phân loại, thu gom và xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình. Công tác phân loại rác thải đã từng bước đi vào nề nếp, các hộ đã có ý thức trong việc phân loại rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ tại hộ gia đình, tình trạng vứt rác thải không đúng nơi quy định đã giảm. Tại thôn Phong Trạch, xã Phú Điền đã giảm số lần thu gom rác. Lượng rác thải phát sinh tại các bãi rác giảm thiểu đáng kể, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tổ thu gom vận chuyển rác thải của thôn hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Huyện đã thực hiện hỗ trợ 884 thùng nhựa, 120 nắp đậy hố xử lý rác thải hữu cơ, 120 lít chế phẩm xử lý rác hữu cơ. Hỗ trợ công tác tuyên truyền việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải và cho người trực tiếp làm công tác thu gom rác thải; hỗ trợ để đắp bờ ngăn rác thải để phân loại rác thải. Hai xã đã đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn tới toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong thôn An Thường, xã Nam Chính và thôn Phong Trạch, xã Phú Điền nắm được mục đích, ý nghĩa của việc phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và thôn 1 lần/ tuần; Tuyên truyền trên các hội nghị chi bộ, Mặt trận tổ quốc 1 lần/tháng và tại hội nghị các đoàn thể.

Ban chỉ đạo của xã Nam Chính phối hợp với Ban công tác mặt trận thôn chia thành 4 đoàn, mỗi đoàn từ 4 đến 5 người đi đến từng hộ dân 8 buổi để hướng dẫn cụ thể, chi tiết phân loại rác thải vô cơ và rác thải hữu cơ.

Thôn An Thường, xã Nam Chính có 282 hộ dân với 1130 nhân khẩu, khối lượng rác phát sinh bình quân khoảng 200 kg/ngày, 100% số hộ dân ký cam kết thực hiện phân loại, thu gom rác thải ngay tại hộ gia đình; đạt 100% số hộ thực hiện phân loại rác ngay tại gia đình. Tần xuất thu gom rác thải của tổ thu gom trước khi làm điểm 1 lần/tuần. Tần xuất thu gom rác thải của tổ thu gom sau khi làm điểm 1 lần/tuần. Xã đã thành lập 1 tổ thu gom rác thải chung của xã gồm 9 người đang hoạt động tốt, trong đó tại thôn An Thường là 3 người.

Thôn Phong Trạch, xã Phú Điềncó 200 hộ dân với 598 nhân khẩu, khối lượng rác phát sinh bình quân khoảng 240 kg/ngày. 100% số hộ dân ký cam kết thực hiện phân loại, thu gom rác thải ngay tại hộ gia đình. 100% số hộ thực hiện phân loại rác ngay tại gia đình; Tần xuất thu gom rác thải của tổ thu gom trước khi làm điểm 3 lần/tuần; Tần xuất thu gom rác thải của tổ thu gom sau khi làm điểm 1 lần/ tuần; có 2 người/tổ thu gom rác thải đang hoạt động; Tần xuất thu gom: 4 lần/tháng (thu gom rác thải vô cơ).

Ở 2 thôn, các hộ đào hố xử lý rác tại gia đình là những hộ có diện tích đất vườn. Các hộ không có diện tích đất để đào hố xử lý rác thải vẫn thực hiện phân loại rác ngay tại hộ gia đình để tổ thu gom rác thải của thôn thu gom về bãi rác tập trung của thôn, xã để xử lý theo quy định.

Tại thôn An Thường, số hộ đã đào hố xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình có 20 hộ/282 hộ, đạt 7,1% trên tổng số hộ, số nắp đậy hố xử lý rác thải đã được UBND huyện hỗ trợ: 20 nắp. Tuy nhiên, thực tế một số hộ đã đào hố xử lý rác thải hữu cơ nhưng lại không sử dụng, hoặc có sử dụng nhưng không thường xuyên, rác thải hữu cơ còn để lẫn vào rác thải vô cơ. Thôn An Thường, rác thải được tổ thu gom và xử lý tập trung tại bãi rác tập trung của xã. UBND xã đã đào 1 hố khoảng 45 m2 để xử lý rác thải hữu cơ tại bãi rác tập trung của xã, có sử dụng chế phẩm vi sinh trong quá trình xử lý rác thải tại bãi rác 2 lần/tuần.

Tại thôn Phong Trạch, số hộ đã đào hố xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình: 100 hộ/200 hộ (đạt 50% trên tổng số hộ), số nắp đậy hố xử lý rác thải đã được UBND huyện hỗ trợ: 100 nắp. Các hộ đào hố xử lý rác thải hữu cơ ngay tại gia đình thường xuyên, đạt hiệu quả. Đến nay cơ bản rác thải hữu cơ của các hộ gia đình không phải thu gom về bãi rác của thôn để xử lý. Xã Phú Điền tiếp tục đề nghị UBND huyện Nam Sách tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình phân loại và thu gom xử lý rác thải ra các thôn trên địa bàn xã. Thôn Phong Trạch có 1 bãi rác thải đang hoạt động trước đây nhân dân có nhiều ý kiến về việc vứt rác bừa bãi, gây mùi hôi thối, tuy nhiên sau khi làm điểm, hiện nay bãi rác của thôn chủ yếu để chứa rác thải vô cơ, đã hạn chế hiện tượng vứt rác bừa bãi, cũng như hạn chế mùi hồi thối vì rác thải hữu cơ đã cơ bản được xử lý ngay tại hộ gia đình.

Từ những kết quả đạt được huyện Nam Sách tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình phân loại, thu gom và xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình, 02 xã Nam Chính và xã Phú Điền tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân trong thôn thực hiện duy trì công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình theo kế hoạch. Đồng thời thực hiện nhân rộng mô hình ra các thôn còn lại trên địa bàn 2 xã. Huyện Nam Sách tiếp tục xem xét có cơ chế hỗ trợ kinh phí để tiến hành triển khai việc phân loại thu gom và xử lý rác thải ở mỗi xã có 50% số thôn vào năm 2020.

Bài của Phạm Ninh Hải

Đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4 ra tháng 10 năm 2020

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912