Khoa học quản lý (số 4 - 2020) 0000-00-00 00:00:00

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn - Hải Dương do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực, là Giải thưởng cao nhất về lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh Hải Dương tặng cho công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ tiêu biểu, có đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo và biểu dương tài năng, sự cống hiến cùa cán bộ khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được tổ chức thường niên 5 năm/lần (5 năm gần nhất), Giải thưởng lần thứ nhất được tổ chức năm 2001.

Ngày 29 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh Hải Dương đã ra thông báo số 92/TB-UBND đồng ý cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn - Hải Dương lần thứ V (2020 - 2021) và giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh.

1. Đối tượng dự thi

- Tác giả, đồng tác giả là người Việt Nam, người Việt Nam  nước ngoài có công trình xuất sắc, có giá trị về khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực được công bố, ứng dụng đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định của Quy chếxét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn - Hải Dương, được đề nghị xét tặng Giải thưởng.

- Những công trình đã đạt các giải thưởng ở trong và ngoài nước, nếu tác giả là người đang sinh sống và làm việc tại Hải Dương vẫn thuộc đối tượng xét tặng giải thưởng.

2. Lĩnh vực xét tặng giải thưởng

a) Khoa học tự nhiên.

b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ.

c) Khoa học xã hội và nhân văn (không xét thưởng những công trình thuộc các lĩnh vực của Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương và Giải thưởng Báo chí Nguyễn Lương Bằng).

d) Khoa học y, dược.

đ) Khoa học nông nghiệp.

3. Nguyên tắc xét tặng Giải thưởng

- Việc đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng không vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ.

-Việc xét tặng Giải thưởng được thực hiện khách quan, công khai, công bằng và chính xác.

- Việc xét tặng các Giải thưởng phải trên cơ sở đảm bảo chất lượng các công trình dự giải, không nhất thiết phải xét đủ số lượng cho từng lĩnh vực nếu các công trình dự giải không đảm bảo điều kiện xét thưởng theo quy định.

- Giải thưởng theo cơ cấu giải được xét chọn theo tổng số điểm trung bình của các thành viên hội đồng chấm cho từng công trình tham dự Giải thưởng được xét theo số điểm từ cao xuống thấp; khi có nhiều công trình có số điểm ngang nhau, vượt quá số lượng quy định cho mỗi loại giải thì việc xét thưởng ưu tiên các công trình của hội đồng đánh giá về hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường cao hơn.

- Mỗi công trình chỉ được đề nghị xét tặng Giải thưởng một lần.

- Không xét thưởng các công trình nhập thiết bị và công nghệ trong nước, ngoài nước trọn gói, không có giải pháp sáng tạo đổi mới, cải tiến.

4. Cơ cấu giải thưởng và mức khen thưởng

4.1. Cơ cấu Giải thưởng và mức thưởng cho mỗi lĩnh vực được cơ cấu như sau:

a) 01 Giải A trị giá 25 lần mức lương cơ sở, được trao cho công trình xuất sắc có số điểm cao nhất, đạt điểm trung bình từ 90 điểm trở lên.

b) 01 Giải B trị giá 20 lần mức lương cơ sở, được trao cho công trình có điểm số đạt trung bình từ 80 điểm đến dưới 90 điểm.

c) 02 Giải C, mỗi giải trị giá 15 lần mức lương cơ sở, được trao cho công trình có điểm số đạt trung bình từ 70 điểm đến dưới 80 điểm.

d) 03 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 lần mức lương cơ sở, được trao cho công trình có điểm số đạt trung bình từ 60 điểm đến dưới 70 điểm.

2. Khen thưởng

a) Các tập thể, cá nhân có công trình đoạt giải được nhận Giải thưởng bằng tiền và Giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND tỉnh (chỉ những cá nhân có mức đóng góp từ 20% trở lên mới được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Giấy chứng nhận).

b) Các tập thể, cá nhân có công trình đạt giải A, ngoài việc được nhận giải thưởng bằng tiền, giấy chứng nhận của UBND tỉnh, Hội đồng xét tặng Giải thưởng được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

c) Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai xét tặng Giải thưởng được Hội đồng xét tặng Giải thưởng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

5. Thời gian tổ chức:Từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2021.

Bài của Phạm Thị Huệ 

Đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4 ra tháng 10 năm 2020

 

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.