Hoạt đông TC-ĐL-CL (số 1,2 - 2020) 0000-00-00 00:00:00

Ngày 21/5/2010 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 712/QĐ-TTg về Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chát lượng sản phẩm, hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” với mục tiêu: xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hoá chủ lực, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 về việc phê duyệt Đề án: “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 - 2020” nhằm xây dựng phong trào năng suất, chất lượng tại địa phương. Từ năm 2013 - 2019, căn cứ nội dung Đề án đã được phê duyệt, Chi cục đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung hằng năm theo kế hoạch. Theo đó năm 2019, Chi cục tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ như: đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, hướngdẫn các đơn vị có nhu cầu tham gia hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký; tổ chức các hội thảo thống nhất danh sách các đơn vị được hỗ trợ từ Đề án và thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp theo đúng định mức đã được phê duyệt. Kết quả thực hiện năm 2019 cụ thể như sau:

- Về thông tin tuyên truyền: Chi cục đã phối hợp với Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương thực hiện xây dựng và phát 01 tọa đàm, 05 phóng sự về năng suất chất lượng; xây dựng 06 video đăng tải lên website Sở Khoa học và Công nghệ (Chuyên mục Năng suất chất lượng); tổ chức hội thảo về năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Về kết quả hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp: Năm 2019 Chi cục đã thực hiện hỗ trợ kinh phí tham gia Đề án cho 02 doanh nghiệp đạt giải chất lượng quốc gia; 10 doanh nghiệp đăng ký mã số mã vạch; 16 doanh nghiệp chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến; 13 doanh nghiệp chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; 01 doanh nghiệp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn và hỗ trợ xây dựng 20 tiêu chuẩn cơ sở cho các doanh nghiệp.

Chi cục đã chủ tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh bổ sung thay thế thành viên Ban điều hành Đề án khi có thay đổi, điều chỉnh mục tiêu, nội dung Đề án cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai qua các năm.

Kết quả thực hiện cho thấy, năm 2019 Chi cục thực hiện đúng mục tiêu, nội dungĐề án đã được phê duyệt; việc thực hiện Đề án bước đầu đã hình thành phong trào năng suất chất lượng trong phạm vi của tỉnh, thông qua đó huy động được nguồn lực của xã hội tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng của sản phẩm hàng hoá, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc hỗ trợ doanh nghiệp tuy còn hạn chế nhưng phần nào đã khích lệ động viên doanh nghiệp mạnh dạn áp dụng các giải pháp để nâng cao năng suất chất lượngsản phẩm dịch vụ của mình, tạo được sự gắn kết giữa khoa học và sản xuất, đời sống. Thông qua việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ tiên tiến đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, giảm chi phí sản xuất, duy trì tính ổn định của chất lượng sản phẩm; cải tiến năng suất lao động; nâng cao năng lực cạnh tranh đồng thời xây dựng được phong cách làm việc khoa học, hiệu quả.

Năm 2020 cũng là năm cuối triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 - 2020”, căn cứ các mục tiêu, nội dung của Đề án Chi cục sẽ tiếp tục chủ động thực hiện các nội dung như: Thông tin tuyên truyền, hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp, tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020, tổng kết Đề án…để hoàn thành việc triển khai Đề án theo đúng kế hoạch.

Bài của Nguyễn Thị Yến

Đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 1+2 ra tháng 6/2020

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.