Tin Kinh tế KHCN và Môi trường 2016-12-07 09:57:51

Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương vừa triển khai Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ IV (2011 - 2015).

Các tác phẩm báo chí được quy theo 4 nhóm gồm tin, phản ánh, chính luận, ảnh báo chí. Mỗi tác giả gửi không quá 4 tác phẩm ở các thể loại báo chí khác nhau. Các tác phẩm dự giải đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng từ cấp tỉnh trở lên từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2015 và phải là văn bản in (nếu đăng báo, tạp chí, báo điện tử), băng tiếng (Nếu phát sóng phát thanh), băng hình (Nếu phát sóng hình), ghi rõ thời gian và nơi sử dụng, có nhận xét, xác nhận bằng văn bản của cơ quan báo chí sử dụng. Đối tượng xét thưởng là tất các các tác phẩm báo chí của các tác giả hoặc nhóm tác giả trong tỉnh và ngoài tỉnh phản ánh về các lĩnh vực hoạt động của tỉnh Hải Dương và đáp ứng các điều kiện quy định, đều được dự xét thưởng; Tác phẩm đã đoạt các giải thưởng ở các tỉnh, thành phố khác, trung ương hoặc quốc tế, nếu tác giả là người đang công tác tại Hải Dương thì vẫn được tham dự giải. Đối với các tác phẩm đề cập đến các vấn đề tiêu cực, phải được cơ quan có thẩm quyền kết luận đúng sự thật; tác phẩm chưa dự giải Văn học - Nghệ thuật Côn Sơn; tác giả phải có ít nhất 10 tác phẩm đã được sử dụng trong thời gian giữ hai kỳ xét thưởng.

Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng là giải thưởng báo chí cao nhất của tỉnh Hải Dương giành cho những tác phẩm báo chí xuất sắc, nhằm khuyến khích những người làm báo không ngừng tu dưỡng, trau dồi phẩm chất đạo đức, chính trị, nghề nghiệp, đi sâu, đi sát với cơ sở nắm bắt thực tiễn, lao động sáng tao, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 02/5/2016 (theo dấu bưu điện) gửi về Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương, địa chỉ số 10, đường Đức Minh, phương Thanh Bình, TP. Hải Dương (Ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm dự Giải thưởng Báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ IV).

Tin của Hải Ninh

Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 2 ra tháng 4 năm 2016

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912