Những vấn đề chung (số 2-2016) 0000-00-00 00:00:00

Lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương được thành lập ngày 27/3/1947, trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được Đảng, Bác Hồ, Quân đội lãnh đạo giáo dục, rèn luyện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương và được nhân dân thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương luôn quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, luôn luôn là lực lượng nòng cốt thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương (QP- QSĐP). Trong 5 năm (2011 - 2015), Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức trên 110 chuyên đề giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, kiểm tra lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá, giỏi; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi; tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của các cấp theo đúng kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, LLVT toàn tỉnh đã ủng hộ tiền mặt và hỗ trợ vật chất trị giá gần 5,7 tỷ đồng, tham gia gần 12 nghìn ngày công san lấp, đổ bê tông đường, trường học...hiến 9.508 m2 đất làm đường, xây dựng trên 32,2 km đường giao thông nông thôn. LLVT tỉnh đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo thực hiện tốt hậu phương Quân đội. Triển khai thực hiện có hiệu quả chế độ chính sách cho 49.506 đối tượng theo Quyết định 142 /2008/QĐ - TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương với số tiền trên 213 tỷ đồng; 34.622 đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc với số tiền trên 143,4 tỷ đồng. Xây dựng và trao tặng 16 nhà tình nghĩa, 6 nhà đồng đội, trị giá 1,175 tỷ đồng; đồng thời LLVT tỉnh đã quyên góp ủng hộ các quỹ như: Quỹ “Ngày vì người nghèo” trên 528 triệu đồng, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 760 triệu đồng, quỹ “Chất độc da cam” trên 90 triệu đồng, quỹ người cao tuổi trên 50 triệu đồng. Tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.746 đối tượng chính sách và tặng 58 xuất quà, trị giá trên 114 triệu đồng. Kiểm kê và tổ chức bàn giao 47 di vật của 32 liệt sỹ trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc cho thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Hưng Yên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trân trọng và đánh giá cao. Từ năm 2011-2015, toàn tỉnh đã tổ chức được 363 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 28.832 đối tượng; 5 lớp chức sắc, chức việc các tôn giáo, quân số 217 vị; 1 lớp với 36 phóng viên các cơ quan báo chí; 2 lớp với 192 trưởng các dòng họ hội khuyến họ. Việc phối hợp chỉ đạo giáo dục QP-AN cho trên 347.676 học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề và trung học phổ thông của tỉnh. Toàn tỉnh đã giao 19.700 thanh niên cho các đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng an toàn. Chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện, TP, TX tham mưu cho địa phương tổ chức đón 13.629 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và phối hợp tư vấn, giới thiệu, hỗ trợ việc làm cho quân nhân xuất ngũ, đã tạo điều kiện cho 6.038 quân nhân sau xuất ngũ có việc làm ổn định. Công tác tuyển sinh quân sự được các đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả, đã có 4.124 thanh niên đăng ký dự thi vào các học viện, nhà trường quân đội, kết quả có 740 thanh niên trúng tuyển, đạt 17,94%. Lực lượng DQTV và DBĐV được xây dựng theo quy định của Luật DQTV, Pháp lệnh về DBĐV và hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Chỉ đạo tổ chức 15 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, 23 cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 1 cấp của Bộ CHQS tỉnh và cấp huyện, 5 cuộc diễn tập các ngành; tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho 293 xã, phường, thị trấn và ngành; diễn tập PCLB-TKCN cho 63 cơ sở; diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn của TX.Chí Linh, TP.Hải Dương, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện đề tài khoa học“Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mạng tin học diện rộng quản lý công tác QP - QSĐP tỉnh Hải Dương”, trị giá trên 2 tỷ đồng. Tổ chức biên soạn Phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Hải Dương gia đoạn (1947 - 2010). Từ năm 2011 đến nay, phong trào “Đơn vị có phong trào quân y 5 tốt”, “Chiến sỹ quân y làm theo lời Bác” triển khai sâu rộng và duy trì thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực, 4 năm qua đơn vị không có dịch bệnh xảy ra, quân số khỏe thường xuyên đạt 98,8% trở lên; phong trào thi đua xây dựng “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” và công tác tăng gia sản xuất, kinh doanh dịch vụ được gần 5,6 tỷ đồng, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50“Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Trong 5 năm qua, đã bảo quản thường xuyên, bảo quản, bảo dưỡng cấp 1, cấp 2, niêm cất trên 1 triệu lượt khẩu súng, pháo các loại; 13.165 lượt xe ô tô, xe Thiết giáp; loại trả trên 491 khẩu súng các loại, 29 tấn đạn dược; tiếp nhận 7,8 tấn đạn dược phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện. Có được kết quả đó là do lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương đãquán triệtvà tổ chức thực hiệncácquan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, làm cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, ý thức tự giác, lòng nhiệt tình sáng tạo trong thực hiện mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua đã xác địnhvà gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập ở các cấp. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Với thành tích vẻ vang đó, quân và dân tỉnh Hải Dương đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 16 huân chương Quân công, chiến công các hạng; lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương, 12 huyện, thành phố, thị xã, 68 xã, phường, thị trấn, đơn vị Tự vệ và 34 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; trên 20.700 huân, huy chương cho các gia đình và cá nhân có nhiều công lao đóng góp trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phạm Ninh Hải Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 2 ra tháng 4/2016      

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912