Tổ chức Đoàn thanh niên 0000-00-00 00:00:00

Từ khi có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, tuổi trẻ Việt Nam càng phát huy cao độ truyền thống anh hùng, có nhiều đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác luôn nêu cao tinh thần yêu nước, chí khí anh hùng, khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích, sáng tạo, không sợ hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Từ khi có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, tuổi trẻ Việt Nam càng phát huy cao độ truyền thống anh hùng, có nhiều đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Xung kích, tình nguyện - phẩm chất quý, truyền thống tự hào của thanh niên Việt Nam
Tình nguyện đã trở thành một phẩm chất đặc trưng, nổi bật của tuổi trẻ nói chung, của thanh niên nói riêng. Với lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng dấn thân, khát khao muốn được khẳng định và cống hiến, trong bất cứ thời kỳ nào thanh niên đều là lớp người đi đầu trong cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc và xây dựng xã hội mới. Khát vọng tự cường đã trở thành động lực, là lẽ sống và hành động của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những chặng đường lịch sử hào hùng của đất nước.

Đó là những hình ảnh lớp thanh niên Nam Bộ kháng chiến năm 1945 “thuốc súng kém, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước”, những bộ đội trẻ tuổi của Điện Biên: “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn”; những chiến sĩ vượt Trường Sơn “nắng hè khét đá, rừng khuya mất lối, ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình”. Từ phong trào "Thi đua tòng quân giết giặc lập công" trong kháng chiến chống Pháp đến "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong" trong kháng chiến chống Mỹ, lớp lớp thanh niên đã lên đường cứu nước theo tiếng gọi non sông. Những anh Vệ quốc đoàn "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" đã làm nên những chiến công "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", rồi thế hệ sau lại xếp bút nghiên "đường ra trận mùa này đẹp lắm" với lý tưởng "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù".

Từ các phong trào xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân với những chiến công xuất sắc, như: 10 cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Bảy dũng sỹ Điện Ngọc (Quảng Nam) anh dũng đánh trả một tiểu đoàn địch; Tạ Thị Kiều tay không đoạt bốt giặc; Lê Thị Hồng Gấm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng không đầu hàng giặc; Nguyễn Văn Trỗi “Còn giặc Mỹ thì không có hạnh phúc”; Nguyễn Viết Xuân “Nhằm thẳng quân thù mà bắn!” đã trở thành hiệu lệnh thúc giục quân và dân ta xông lên tiêu diệt quân thù.
Khi đất nước được giải phóng, non sông Việt Nam liền một dải, để đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai một số phong trào, như “Ba mũi tên tiến công chống tiêu cực và toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng” từ năm 1976, “Ba xung kích làm chủ tập thể” từ năm 1978. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (năm 1980) đã quyết định đẩy mạnh phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thu hút hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Cũng trong giai đoạn này, cả nước có gần 9 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, hàng chục vạn thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Sau khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V (năm 1987) phát động phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đây là phong trào mang ý nghĩa lớn lao, là phong trào của thế hệ trẻ đi đầu trong công cuộc đổi mới, hành động vì tương lai của thế hệ trẻ, vì hạnh phúc của nhân dân, qua đó khẳng định vai trò của tuổi trẻ góp phần đưa đất nước thoát khỏi những khó khăn, khủng hoảng về kinh tế-xã hội. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (năm 1992), phát động triển khai hai phong trào lớn là “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”. Các phong trào được đoàn viên, thanh niên cả nước hưởng ứng sôi nổi và nhiệt tình. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII (năm 1997) tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” lên một tầm cao mới.
Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định chọn là “Năm thanh niên Việt Nam”. Từ thời điểm này phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông đảo các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới.

Tiếp bước truyền thống lịch sử anh hùng
Kế thừa và phát huy những thành tích của cha anh, ngày nay lớp lớp thanh niên Việt Nam tiếp tục là lực lượng xung kích, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với trái tim cháy bỏng nhiệt huyết, với bàn tay, khối óc và tinh thần tình nguyện, lớp lớp thanh niên đã hăng hái đến với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đến với các công trình lớn của đất nước, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp nối tinh thần của phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung  phong” thời kháng chiến, phong trào “Thanh niên tình nguyện” hiện nay như một lời khẳng định cho sức sáng tạo, tinh thần tiếp tục dấn thân của tuổi trẻ Việt Nam vì cộng đồng, vì đất nước, mở ra một phương thức mới mang lại nhiều cảm hứng, lôi cuốn đông đảo thanh niên. Mỗi giai đoạn, Đoàn Thanh niên lại có những phong trào phù hợp với tình hình thực tế. Từ năm 2017 đến nay, Đoàn Thanh niên triển khai ba phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và ba chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm”, “Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần”. Thông qua các hoạt động đó, đã có 12,3 triệu lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; thực hiện hơn 800 nghìn công trình, phần việc, trong đó có nhiều dự án lớn như Đảo Thanh niên, Làng thanh niên lập nghiệp, cầu giao thông nông thôn…; đề xuất 2,2 triệu ý tưởng, sáng kiến, trong đó, hơn 74 nghìn ý tưởng, sáng kiến đã được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ hoặc kết nối hỗ trợ để hiện thực hóa. 
Với nhiều mô hình, cách làm mới, được mở rộng về quy mô, nội dung, hình thức, các phong trào đã hướng đoàn viên, thanh niên đến giá trị chân-thiện-mỹ; trở thành sự háo hức và niềm hăng say cống hiến trong trái tim của mỗi thanh niên. Những giá trị tích cực của các phong trào đã có sức lôi cuốn, lan toả mạnh mẽ không chỉ trong thanh niên mà còn nhận được sự đồng hành, tham gia của nhiều lực lượng trong xã hội, của người dân các địa bàn hoạt động và cả những thanh niên quốc tế, đến cùng trải nghiệm và tham gia cùng thanh niên tình nguyện ở nhiều địa phương.
Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, cùng chung một ý chí “chống dịch như chống giặc” với hàng triệu người dân, tại nhiều tỉnh, thành phố, hàng trăm đoàn viên, sinh viên tình nguyện đã không quản ngày đêm, vượt mọi khó khăn tham gia vào tuyến đầu cùng chung tay góp sức chống dịch. Một lần nữa tinh thần xung kích, tình nguyện - phẩm chất quý, truyền thống tự hào của thanh niên Việt Nam lại ngời sáng.
Đoàn viên, thanh niên cũng xung kích, tình nguyện tham gia có hiệu quả trong phòng, chống thiên tai, đặc biệt là trong đợt mưa lũ xảy ra tại miền Trung năm 2020. Hình ảnh đoàn viên thanh niên trong các lực lượng ứng cứu, giải cứu, bảo vệ tính mạng và tài sản của đồng bào, hỗ trợ nhu yếu phẩm, khắc phục hậu quả của thiên tai đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người đoàn viên thế hệ mới, hết lòng hết sức vì Tổ quốc, vì nhân dân.
Tự hào là tổ chức được Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên để góp phần xây dựng, bồi đắp nên con người mới xã hội chủ nghĩa, những chủ nhân tương lai của đất nước “vừa hồng, vừa chuyên” như Bác Hồ hằng mong đợi.

Theo TTXVN

 

Tin khác

Kỹ sư trẻ sáng tạo (06/05/2021)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn (25/03/2021)

Đoàn Thanh niên Sở KHCN: Tham gia tích cực trong ủng hộ nhu yếu phẩm và vận động hỗ trợ gia đình nhân viên Trạm Y tế xã Văn Tố bị tai nạn giao thông (03/03/2021)

Mô hình thử nghiệm hệ thống chiếu sáng thông minh tại một số trường học (06/03/2020)

Đoàn thanh niên Sở KHCN tích cực tham gia “ngày chủ nhật xanh” (02/03/2020)

Đại hội Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2022 thành công tốt đẹp (26/08/2019)

Lịch sử phát triển Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương (10/07/2018)

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối CCQ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (14/07/2017)

Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ biểu dương các cháu là con công chức, viên chức và người lao động đạt thành tích năm học 2016 - 2017 (14/07/2017)

Đại hội chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ khóa VI, nhiệm kỳ 2014 - 2017 (07/10/2014)

Đoàn viên thanh niên với nghiên cứu khoa học. (21/08/2012)

Đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ V nhiệm kỳ 2012 – 2014. (18/04/2012)

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương tổ chức giải thể thao truyền thống năm 2011. (21/03/2011)

Đoàn Khối CCQ tỉnh tổ chức dâng hương và hưởng ứng Tết trồng cây mùa xuân năm 2011 (22/02/2011)

Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ với công tác tham gia xây dựng Đảng (14/06/2010)

Tin khác

Số lượt truy cập: 0319651
Đang trực tuyến: 265

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912