Văn bản pháp quy 2014-05-27 17:00:00

Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia.
Ngày 3.4.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia. Theo đó, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ KH&CN, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KH&CN; hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bao gồm: 1) Vốn từ nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách sự nghiệp KH&CN cấp vốn điều lệ cho Quỹ là 500 tỷ đồng để tài trợ, hỗ trợ, cho vay, chi hoạt động quản lý của Quỹ và được bổ sung hàng năm để bảo đảm mức vốn ít nhất 500 tỷ đồng; ngân sách sự nghiệp KH&CN cấp thông qua Quỹ cho các nhiệm vụ KH&CN do Bộ KH&CN trực tiếp quản lý; ngân sách thực hiện bảo lãnh vốn vay các nhiệm vụ KH&CN chuyên biệt; các nguồn ngân sách khác); 2) Vốn ngoài ngân sách (thu từ kết quả hoạt động của Quỹ; các khoản đóng góp tự nguyện, hiến tặng của tổ chức, cá nhân trong nước, tỏ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài; đóng góp từ Quỹ Phát triển KH&CN của doanh nghiệp nhà nước và đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật; các nguồn hợp pháp khác).
 
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1.6.2014, thay thế Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22.10.2013 của Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia.

Tin khác

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (15/05/2015)

Nghị định số 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN. (27/05/2014)

Nghị định mới về chế độ nhuận bút có hiệu lực thi hành từ 1-6-2014 (17/03/2014)

Nghị định Số: 80/2007/NĐ-CP Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (15/02/2012)

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (15/02/2012)

Thông tư số 12/ 2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 Quy định về Quản lý chất thải nguy hại (28/05/2011)

Quy định về việc điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường (19/04/2011)

Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội (18/04/2011)

Tạm dừng trang bị mới ô tô, điều hoà nhiệt độ, thiết bị văn phòng (23/03/2011)

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (29/06/2009)

Nghị định của Chính phủ số 80/2007/NĐ-CP về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (04/12/2008)

Nghị định 81/2002/NĐ-CP quy định thi hành Luật khoa học và công nghệ. (25/11/2008)

Thông tư số 81/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT (07/11/2008)

Thông tư của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm (07/11/2008)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912