Lĩnh vực Nông nghiệp 2013-05-22 15:24:48

Gà tây Huba. ảnh Ngọc Dương      Năm 2008, Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương nhập trứng gà tây Huba từ Hungary. Đây là giống gà tây có sức đề kháng cao, thích nghi với nhiều vùng sinh thái có thể nuôi nhốt hoặc thả vườn. Gà tây màu thiếc có năng suất trứng/mái/24 tuần đẻ đạt 60,34 trứng. Gà tây màu đồng có năng suất trứng/mái/22 tuần đẻ đạt 40,34 quả. Gà tây Huba nuôi thịt từ: 1 - 20 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống: 92,0 - 94,0%. Khối lượng con trống đạt 4,939 - 5,272kg/con, con mái đạt 3,597 - 3,958kg/con. Tỷ lệ thân thịt: 73,86 - 75,29%.

Nhằm góp phần đa dạng hóa sản phẩm chăn nuôi, giúp cho nông dân có thêm sản phẩm mới, đồng thời khai thác tốt những tiềm năng thế mạnh về đất đai, truyền thống kinh nghiệm chăn nuôi của các huyện, thị trong tỉnh. Năm 2011 – 2012, Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Dụng – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương triển khai thực hiện đề tài: Xây dựng mô hình nuôi gà tây mới (Huba) ở một số địa phương của tỉnh Hải Dương.
Để các hộ tham gia thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, thú y phòng bệnh và ấp trứng cho gà tây thương phẩm và sinh sản tại xã Cổ Bì, huyện Bình Giang và phường Chí Minh, thị xã Chí Linh với tổng số 110 học viên bao gồm các hộ chăn nuôi và các hộ thực hiện mô hình của xã, phường tham gia.
Sau hai năm thực hiện nuôi gà tây ở xã xã Cổ Bì (Bình Giang), phường Chí Minh – Chí Linh tỉnh Hải Dương. Phường Chí Minh tỷ lệ nuôi sống gà tây sinh sản giai đoạn con, dò, hậu bị là 76,66%, xã Cổ Bì: 82%. Đối với gà nuôi thương phẩm phường Chí Minh từ 74,86% – 83,39%, ở Cổ Bì từ 78%- 82,75%. Phường Chí Minh khối lượng cơ thể giống nội đạt 3,22 kg/6 tháng, tiêu tốn thức ăn là 4,24 kg/kg khối lượng, tương ứng giống ngoại đạt 4,4kg; 3,59kg. Xã Cổ Bì khối lượng cơ thể gà tây giống nội đạt 3,31kg, tiêu tốn thức ăn/kg khối lượng là 3,57kg, tương ứng giống ngoại 4,15kg; 3,49 kg. Tỷ lệ sử dụng vaccine cho gà tây ở hai xã, phường thấp.
Mô hình gà tây Huba nuôi sinh sản: Khối lượng cơ thể đến 28 tuần tuổi ở con trống đạt từ 6.100,7 đến 6.185,5g; con mái đạt từ 3.981,4 đến 4.061,0g tương tự ở con trống đạt từ 5.990,4 đến 6.035,7g; con mái đạt từ 3.970,6 đến 3.935,3g. Năng suất trứng/mái/28 tuần đẻ hai mô hình tương đương nhau đạt 49,02 – 50,85 quả; MH2: 48,33-49,99 quả, (đều đạt so với mục tiêu của đề bài từ 45-55 quả). Tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ nở/tổng trứng ấp cao hơn. Nuôi gà tây Huba sinh sản ở (thức ăn đậm đặc phối trộn với nguyên liệu địa phương) thu nhập cao hơn (thức ăn hoàn chỉnh).
Mô hình gà tây Huba nuôi thương phẩm sử dụng thức ăn đậm đặc phối trộn với nguyên liệu địa phương nuôi gà tây Huba thương phẩm đến 20 tuần tuổi có tỷ lệ nuôi sống đạt 96,25%. Khối lượng cơ thể đến 20 tuần tuổi đạt 5.068,33-5.131,25g. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng 3,41 - 3,43kg. Nuôi gà tây Huba thương phẩm ở (thức ăn đậm đặc phối trộn với nguyên liệu) thu nhập cao hơn (thức ăn hoàn chỉnh).
Gà tây Huba thương phẩm nuôi theo quy mô 2 (60 con) và quy mô 1 (40 con) đến 20 tuần tuổi có tỷ lệ nuôi sống đạt 95,00-96,25% (so với yêu cầu đề bài đạt từ 94-95%). Khối lượng cơ thể đạt 5.160,42-5.184,79g (so với yêu cầu đề bài cần đạt từ 4,2-5kg). Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng thấp 3,35-3,41 kg,. Nuôi gà tây Huba thương phẩm ở quy mô 2 (60 con) và quy mô 1 (40 con) thu nhập cao hơn quy mô 3 (80 con). (Do đặc thù của gà tây Huba thích bay nhẩy, ăn nhiều, thời gian nuôi nhiều.. ở quy mô 3đã có 1 hộ chăn nuôi tại phường Chí Minh, thị xã Chí Linh đã nhỏ cho 2 hộ nuôi tiếp).
Phát triển chăn nuôi gà tây Huba theo phương thức bán chăn thả, sử dụng thức ăn đậm đặc phối trộn với nguyên liệu địa phương. Nuôi gà tây Huba thương phẩm 40 con, 60 con/quy mô. Việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn sinh học, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gà tây Huba tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao.
Bảo Ngọc

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912