Giới thiệu Sở KHCN 0000-00-00 00:00:00

Ngày 14/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Sở đã thực hiện 32 nhiệm vụ, thuộc 5 lĩnh vực. 100% số nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung nghiên cứu. Đã tổng kết, nghiệm thu đánh giá kết quả 22/22 nhiệm vụ KH&CN kết thúc thực hiện năm 2020, các nhiệm vụ được đánh giá từ mức đạt trở lên. Kết quả thực hiện cho thấy các nhiệm vụ KH&CN có tính ứng dụng thực tiễn cao trong sản xuất và đời sống. Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xây dựng đã bám sát chủ trương phát triển kinh tế số,xã hội số gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của tỉnhtheo hướng tăng trưởng xanh; các nhiệm vụ được tuyển chọnđảm bảo tính khách quan, hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực.

Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu tập thể Cà rốt Nam Sách, cá lồng Nam Sách. Tổ chức thẩm định công nghệ 50 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; 30 hội đồng tư vấn đánh giá công nghệ trạm xử lý nước thải; cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ 04 lượt; cấp mới, gia hạn Giấy phép trong lĩnh vực X-quang cho 15 lượt; cấp 13 chứng chỉ cho nhân viên bức xạ. Tổ chức 02 lớp tập huấn cho hơn 80 cán bộ, nhân viên bức xạ của các Bệnh viện, Trung tâm y tế, phòng khám, công ty có sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ. Tổ chức hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021 là 136 sáng kiến.

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo ISO kiểm tra trực tiếp tại 16 sở, ngành, UBND cấp huyện; 10 Chi cục, Ban thuộc các sở, ngành và 48 UBND cấp xã; kiểm tra hồ sơ, báo cáo đối với 187 cơ quan hành chính nhà nước là UBND cấp xã, phường, thị trấn; Phối hợp với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh kiểm tra tại 06 UBND huyện, thành phố; 08 sở, ban, ngành.

Đã tiếp nhận và xử lý giải quyết kịp thời 348 hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu; 17 hồ sơ công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, 05 hồ sơ công bố hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; phát hành 24 số bản tin TBT; tham gia 20 buổi định giá tài sản với 132 loại tài sản; giải quyết 05 đơn đề nghị xác minh độ chính xác của phương tiện đo. Triển khai vận động, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021.

Tổ chức 03 cuộc kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hoá tại 22 cơ sở, đã xử phạt vi phạm hành chính 1 cơ sở theo quy định; kiểm tra 08 cơ sở kinh doanh vàng bạc và 01 cơ sở kinh doanh LPG. Hỗ trợ kiểm định 166 cân cho các hộ kinh doanhtại chợ Hội Đô, thành phố Hải Dương và chợ Giống, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành; khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa lấy mẫu 13 mẫu dầu nhờn, động cơ đốt trong để thử nghiệm...

Thanh tra Sở tiến hành thanh tra 03 cuộc tại 18 cơ sở về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp theo kế hoạch; phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính về đo lường tại 02 đơn vị với tổng số tiền là 3.000.000 đồng. Thực hiện 01 cuộc về phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở. Xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng 01 tổ chức số tiền là 3.380.000 đồng.

Đã xuất bản 06 số Bản tin Khoa học và Công nghệ,số lượng 12.000 cuốn, tham gia Hội báo xuân tỉnh năm 2021. Thực hiện tốt công tác thư viện, tiếp nhận, quản lý và lập danh mục tài liệu lịch sử lưu giữ kỷ yếu khoa học, báo cáo hội thảo, thuyết minh nhiệm vụ, báo cáo kết quả đề tài khoa học, tài liệu về SHTT, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ, sáng kiến; thu thập ghi hình dữ liệu các hoạt động khoa học và công nghệ.

Khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu KHCN, thu thập thông tin và lập báo cáo gửi Cục Thông tin KHCN quốc gia. Thu thập ghi hình dữ liệu các hoạt động khoa học và công nghệ. Cập nhật và đăng tải được trên 400 tin, bài, hình ảnh và video về khoa học và công nghệ lên trang Website Sở Khoa học và Công nghệ.

Về hoạt động đo lường, thử nghiệm: đã kiểm định được gần 27.000 phương tiện đo các loại; thử nghiệm gần 400 mẫu vật liệu xây dựng, kiểm tra 500 điểm đo tiếp địa, 106 hệ thống chống sét, xác nhận gần 400 vận đơn kim cương. Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị chuẩn đảm bảo đúng quy định...

Tiếp tục triển khai các dự án, đề tài do Trung ương quản lý; thực hiện việc nghiệm thu các đề tài năm 2020. Trong sản xuất nông nghiệp đã sản xuất thử một số giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản mới như giống lúa mới Hương Bình, giống dưa hấu F1 AD070 và F1 VT007, mô hình chăn nuôi Vịt TS132, cá chép V1 thương phẩm,...  giá trị cao gắn với tiêu thụ sản phẩm…

Đã khảo nghiệm cơ bản 54 giống lúa, 16 giống ngô, 01 giống lạc và 01 giống đậu tương; Khảo nghiệm sản xuất 42 giống lúa, 02 giống ngô và 01 giống đậu tương. Qua khảo nghiệm sản xuất và sản xuất thử đã lựa chọn ra một số giống triển vọng để đưa vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh đó là: Lúa thuần: QP5, HDT10; Nếp hương;  Ngô nếp ADI688.

Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới hoạt động quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, sở hữu trítuệ, an toàn bức xạ hạt nhân và Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2021-2025 trong Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2025. Theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của tỉnhtheo hướng tăng trưởng xanh, bền vững vàxây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh. Tăng chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ; đổi mới nâng cao chất lượng công tác thông tin khoa học và công nghệ; chất lượng trên trang Websitevà Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng 1 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 2 bằng khen UBND tỉnh, Sở KHCN đã công nhận 8 chiến sĩ thi đua cơ sở, 29 giấy khen Giám đốc sở.

Hải Ninh

Tin khác

142 sáng kiến được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh (05/09/2022)

Sở Khoa học và Công nghệ có lãnh đạo mới (23/06/2022)

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ lĩnh vực quân sự, quốc phòng (01/06/2022)

Nghiệm thu đề tài "Xây dựng mô hình sản xuất thử giống lúa BC15-02 kháng bệnh đạo ôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (31/05/2022)

Nghiệm thu đề tài xây dựng mô hình sản xuất thử giống lúa chất lượng cao HD11, Gia Lộc 37 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (30/05/2022)

Tập huấn quy trình kỹ thuật giao hạt và chăm sóc cây giống hoa Loa Kèn từ hạt lai F1 (20/05/2022)

Tìm hiểu về chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và Chính phủ số (11/05/2022)

Công văn đề xuất nhiệm vụ năm 2023 (29/04/2022)

Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về trợ lý ảo (14/04/2022)

Hội nghị khoa học và Triển lãm về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 6 (VCCA 2021) (14/04/2022)

Công văn thực hiện công tác tuyên truyên ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 (13/04/2022)

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 (13/04/2022)

Thành lập Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển 6G (21/02/2022)

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (14/02/2022)

Doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong phát triển tài sản trí tuệ (08/02/2022)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Q.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.