Các biểu mẫu 2013-03-15 20:42:09

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương ban hành Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và áp dụng kỹ thuật tiến bộ, các biểu mẫu: hướng dẫn viết báo cáo khoa học , Mẫu báo cáo bao cao chuyen đề,Mẫu báo cáo tiến độ , Mẫu báo cáo tổng thuật tài liệu . Các biểu mẫu được áp dụng thực hiện cho các công trình KH&CN của tỉnh Hải Dương từ năm 2013.

Vũ Dương

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912