Biểu mẫu

09:19 | 07/07/2016

CÁC BIỂU MẪU CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

07:48 | 15/06/2016

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương thông báo các biểu mẫu đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN phục vụ cho cho các đơn vị chủ trì thực hiện, chủ nhiệm
...

Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

03:33 | 13/06/2016

Ngày 19/11/2015 UBND tỉnh Hải Dương ra Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về Ban hành “Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học

...

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ban hành “ Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”

02:20 | 21/02/2012

 Nhằm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống, thống nhất các quy định và thực tiễn đối với hoạt động KHCN ngày 6 tháng 02 năm 2012 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về “Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912