Lĩnh vực XHNV 2008-12-27 01:08:06

ĐỀ TÀI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG KHU VỰC PHÒNG THỦ VÀ GIỮ VỮNG AN NINH CHÍNH TRỊ, ĐẢM BẢO TRẬT TỰ XÃ HỘI PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

Chủ nhiệm đề tài: Ông Bùi Thanh Quyến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Hải Dương.

 

1. Kết quả thực hiện đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2001-2005.

Qua hơn 5 năm thực hiện đề án đã đạt được những kết quả quan trọng, bước đầu góp phần bảo đảm cho khu vực phòng thủ của tỉnh luôn luôn ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội, phát triển quốc phòng, an ninh ngày càng được củng cố tăng cường. Chủ động phòng chống "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ và các loại hình chiến tranh của địch, sẵn sàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Vai trò của cấp uỷ Đảng trong việc lãnh đạo công tác quốc phòng từ cơ sở đến tỉnh được thực hiện tốt.

Tiềm lực và thế trận quốc phòng được tăng cường. Chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang được nâng lên. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì thường xuyên. Lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng đủ số lượng. Thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân: 100% số xã, phường đội trưởng, 100% số cán bộ chủ chốt các cấp, 252 tăng ni và các chức sắc tôn giáo được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác, kiến thức quốc phòng. Công tác tuyển quân luôn bảo đảm chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Hoàn thành tốt công tác huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết tồn đọng sau chiến tranh, tiếp nhận hài cốt các liệt sỹ, giám định thương tật cho các đối tượng theo qui định.

Những mục tiêu của đề án đặt ra cơ bản đã đạt được, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Kết quả thực hiện Đề án giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2001 - 2005.

Kết quả thực hiện đề án giai đoạn 2001-2005 đã nâng cao vai trò của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nâng cao nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác an ninh trật tự được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. An ninh chính trị được giữ vững, đã giải quyết cơ bản tình hình mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tiến hành nhiều cuộc tiến công truy quét các tội phạm, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nghiêm trọng, tội phạm hoạt động có tổ chức, ổ nhóm tội phạm mới trong lĩnh vực kinh tế; tỷ lệ khám phá án đạt 75,8%, đảm bảo đúng pháp luật.

Bảo vệ an toàn Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đảm bảo tốt an ninh trật tự trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 (SEA Games 22) diễn ra tại Hải Dương.

An ninh văn hoá tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế luôn được bảo vệ vững chắc và phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn, tệ nạn xã hội nghiêm trọng hàng năm đều giảm, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả.

3. Nhiệm vụ, giải pháp quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 - 2010.

Nâng cao chất lượng nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội. Phòng chống có hiệu quả âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội để từng bước phát triển kinh tế - xã hội cùng với đảm bảo tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ nội bộ; phòng chống nội gián; bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng. Tập trung xử lý nhanh, dứt điểm những nơi có mâu thuẫn, khiếu kiện đông người, mất đoàn kết, không để phát triển thành điểm nóng.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, ma tuý, tội phạm có tổ chức, tội phạm nghiêm trọng, làm giảm các vụ vi phạm hình sự. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ 75% trở lên (riêng trọng án đạt 95%). Đẩy mạnh hoạt động của các ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông, các tệ nạn ma tuý, mại dâm, cờ bạc.

Tiếp tục thực hiện chiến lược an ninh Quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Luật Quốc phòng... Chăm lo củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện theo hướng chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, đảm bảo sức mạnh chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu cao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự, kế hoạch huấn luyện, diễn tập, phòng chống bão lụt, tìm kiếm, cứu nạn. Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng. Chuẩn bị tốt tiềm lực và thế trận quốc phòng. Thường xuyên bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án tác chiến. Chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912