Tổ chức Công đoàn 2008-12-26 09:28:27

  Ngày 17/12/2008 Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương đã họp để xét danh hiệu thi đua năm 2008 cho tập thể và cá nhân thuộc Sở với sự có mặt của 12/12 thành viên Hội đồng. Hội đồng đã nghe báo cáo về việc đăng ký thi đua năm 2008 của các tập thể, cá nhân và kết quả bình xét thi đua của các phòng, đơn vị. Căn cứ vào Quy chế thi đua, khen thưởng, căn cứ ý kiến đồng thuận của các thành viên trong Hội đồng quyết nghị:

1. Công nhận 78/89 công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện tham gia bình xét thi đua năm 2008.

2. Công nhận Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 06 cá nhân và đề nghị UBND tỉnh công nhận Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân (Đ/c Phạm Văn Bình và Đ/c Hoàng Phương).
3. Công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 54 cá nhân.
4. Xếp loại lao động hoàn thành nhiệm vụ đối với 12 cá nhân.
5. Xếp loại lao động không hoàn thành nhiệm vụ đối với 06 cá nhân.
6. Công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 02 phòng thuộc Sở, 02 phòng thuộc Trung tâm ứng dụng TBKH, 01 phòng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng và 01 phòng thuộc Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và Tin học.
6.1. Văn phòng Sở;
6.2. Thanh tra Sở;
6.3. Phòng Hành chính-Tổng hợp thuộc Trung tâm ƯDTBKH;
6.4. Phòng Nuôi cấy mô thuộc Trung tâm ƯDTBKH;
6.5. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn-Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.
6.6. Phòng Tổng hợp thuộc Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và Tin học.
7. Công nhận 05 tập thể hoàn thành nhiệm vụ.
7.1. Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lương.
7.2. Phòng Quản lý đo lường thuộc Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng;
7.3. Phòng TBT thuộc Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng;
7.4. Phòng Hành chính-Tổng hợp thuộc Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.
7.5. Phòng Thử nghiệm thuộc Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.
8. Đề nghị UBND tỉnh công nhận Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 02 phòng, 02 đơn vị thuộc Sở, 01 phòng thuộc Trung tâm ƯDTBKH.
8.1. Phòng Quản lý khoa học.
8.2. Phòng Quản lý công nghệ-Sở hữu trí tuệ.
8.3. Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và Tin học;
8.4. Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học.
8.5. Phòng Nghiệp vụ thuộc Trung tâm ứng dụng TBKH.
9. Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và Tin học năm 2007-2008 đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đươc giao (năm 2007 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, năm 2008 được đề nghị UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc).
10. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân (Đ/c Nguyễn Duy Sách) có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008.
11. Đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng giấy khen cho 07 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008.

 

Nguyễn Duy Hưng

Thêm bình luận


Tin khác

Giải cầu lông công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ VII - 2017 (20/07/2017)

Gặp mặt biểu dương các cháu có thành tích trong năm học 2015 - 2016 (26/06/2016)

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương giành nhiều huy chương trong giải thể thao 2015 (15/05/2015)

Sở khoa học và Công nghệ kỷ niệm 105 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3/910 – 8/3/2015 (09/03/2015)

Giải thể thao công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hải Dương năm 2014 (07/07/2014)

Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3 (11/03/2014)

Sở Khoa học và Công nghệ gặp mặt cán bộ nghỉ hưu qua các thời kỳ. (14/02/2014)

Chào mừng ngày 20/10: Phụ nữ Việt Nam - Người viết tiếp trang sử vàng đất nước (03/10/2013)

Giao lưu thi đấu thể thao khối Văn hóa – Xã hội năm 2013 (26/08/2013)

Giải thể thao trong công chức, viên chức, lao động năm 2013 (09/07/2013)

Công đoàn Sở KH&CN tham gia xây dựng Qũy “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” (27/05/2013)

Kỷ niệm về một lần gây cháy tại cơ quan (02/05/2013)

Tìm hiểu về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (tiếp) (10/04/2013)

Tìm hiểu về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (tiếp) (05/04/2013)

Tìm hiểu về "An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ" (Tiếp) (28/03/2013)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912