Lĩnh vực Nông nghiệp 2009-09-15 07:54:46

Khảo nghiệm giống mới và lựa chọn các giống cây trồng có triển vọng đưa vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng tỉnh Hải Dương. Trong nhiều năm qua, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lá cờ đầu trong ngành nông nghiệp của tỉnh nhà. Năm 2008 với chủ trương đổi mới, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch cụ thể với nội dung phong phú với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng khảo nghiệm, đi vào nghiên cứu và lựa chọn ra các giống lúa chất lượng, các giống rau mầu có giá trị kinh tế cao phù hợp với đề án phát triển kinh tế của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010.

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao với sự chỉ đạo trực tiếp của Sở NN & PTNT tỉnh Hải Dương và giúp đỡ của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia, sự hỗ trợ của các ban, ngành của tỉnh, Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng tỉnh Hải Dương đạt được những kết quả trong khảo nghiệm và sản xuất thử.

Năm 2008, Trung tâm đã khảo nghiệm cơ bản được: 41 giống lúa ở vụ xuân và 35 giống lúa ở vụ mùa, gồm các nhóm lúa thuần chất lượng và lúa lai năng suất cao, tổng diện tích khảo nghiệm là 3.497 m2; 87 giống ngô nếp, ngô đường (40 giống ở vụ xuân, 47 giống ở vụ đông), diện tích 5.354 m2; 16 giống khoai tây, diện tích 800 m2; 15 giống đậu tương, diện tích 780 m2; 05 giống lạc, diện tích 252 m2. Khảo nghiệm trình diễn 5 giống lúa: LĐ1, Tám dự 2, Tám dự 1, HT6, HT9, TĐB06 diện tích 9.000 m2.

Công tác sản xuất giống: năm 2008 Trung tâm đã sản xuất giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng các giống lúa chất lượng cao như Hương thơm số 1, ĐS-1, Nếp ĐN20, Nếp IRi 352, phục vụ nhu cầu giống cho sản xuất của nông dân; chọn dòng Go, G1, G2 theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với các giống lúa chất lượng: Hương thơm số 1, ĐS-1, IRi 352..., số lượng: 100 dòng Go, 24 dòng G1 và 3 dòng G2; chọn thuần các giống mới có chất lượng để khảo nghiệm trình diễn và sản xuất thử  tại một số địa phương trong tỉnh các giống LĐ1, Tám dự, Hương Cốm, HT6, HT9, TĐB06, ĐS-2; xây dựng mô hình sản xuất trình diễn các giống cây mầu có hiệu quả kinh tế cao như giống bí ngồi Kim Phong Phương, giống ngô ngọt sugar 5, Sugar 77, Hoa trân, giống ngô nếp MX4, MX10; nhân và giữ giống khoai tây Solara, Bellarosa, Jelly, Esprit, Marabel, Diamant.

Trong những năm tới, Trung tâm tiếp tục lựa chọn bộ giống lúa có triển vọng để triển khai sản xuất thử ở một số địa phương trong tỉnh, chọn thuần các giống lúa HT6, HT9, TĐB06, Tám dự 2, LĐ1, Hương Cốm; sản xuất thử giống lúa nếp ĐN20 ở các huyện: Kinh Môn, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Bình Giang, Thanh Miện; chọn dòng Go, G1, sản xuất giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng các giống lúa chất lượng để phục vụ sản xuất lúa đại trà của các địa phương trong tỉnh.

KS. Vũ Văn Tân

 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912