Khoa học công nghệ 2009-09-10 03:53:27

Hải Dương là tỉnh có số lượng phương tiện giao thông đường bộ đa dạng và gia tăng đột biến, có địa bàn phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ. Số vụ tai nạn giao thông đường bộ gia tăng năm sau cao hơn năm trước (năm 2000: 22 vụ; năm 2001: 32 vụ; năm 2002: 39 vụ; năm 2003: 48 vụ; năm 2004: 45 vụ; năm 2005: 45 vụ; năm 2006: 59 vụ; 6 tháng đầu năm 2007: 35 vụ). Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều vụ tai nạn giao thông có hậu quả nghiêm trọng làm chết từ 4 đến 5 người trong một vụ. Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ của tỉnh, Công an tỉnh đề xuất giải pháp và đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2008 về việc Phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2008, giao cho Công an tỉnh Hải Dương chủ trì thực hiện đề tài "Thực trạng và giải pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương" trong năm 2008.

Đề tài đã nghiên cứu đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn trật tự giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, dưới đây là một số kết quả nghiên cứu của Đề tài:
1- Thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Để đánh giá thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đề tài đã nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu về giao thông đường bộ của tỉnh từ năm 1997-2007, kết hợp điều tra 2000 đối tượng tham gia giao thông gồm: 500 lái xe ô tô chuyên nghiệp, 500 người sở hữu xe mô tô, 500 công nhân và 500 học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, kết quả đánh giá như sau:
- Thực trạng hệ thống giao thông đường bộ: Mạng lưới đường bộ trong tỉnh có tổng chiều dài là10.327,08 km bao gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, xã, thôn, xóm, đường ra đồng và lô rừng. Mật độ đường đạt 6,03 km/km2; 5,94km/1000 dân, cao hơn so với mật độ đường bộ trên toàn quốc (0,87km/km2 và 3,45km/1000 dân). Mật độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ so với hệ thống đường bộ là 38,2 phương tiện/km, thấp hơn mật độ trên toàn quốc (76,6 phương tiện/km).
+ Quốc lộ: có 5 quốc lộ chạy qua tỉnh là quốc lộ số 37, 5A,18,38 và 10. Tổng chiều dài 156,50km được đầu tư cải tạo với tiêu chuẩn kỹ thuật cao, mặt đường được thảm bê tông Atphal; hệ thống cầu cống xây dựng vĩnh cửu đáp ứng được tải trọng lớn H30 - XB80
+ Đường tỉnh có 14 tuyến chính: số 388, 389, 390, 390B, 391, 392, 392B, 393, 394, 395, 396, 396B, 398, 399... Tổng chiều dài 341,5km, trong đó có 156,153 km đường chất lượng tốt, 107.94km đường chất lượng trung bình, 75,64km đường xấu, 1,767km đường rất xấu ngoài ra có 90 cầu, 471 cống.
+ Đường đô thị (TP. Hải Dương) có 111 tuyến phố, tổng chiều dài 70,79km. Trong tổng số đường đô thị thành phố Hải Dương có 27,321 km đường chất lượng tốt; 34,469 km đường chất lượng trung bình, 9 km đường xấu, không có đường rất xấu.
+ Mạng lưới đường giao thông nông thôn có tổng chiều dài 9.758,3 km. Trong đó: các tuyến đường huyện có tổng chiều dài 384,59km; đường xã có tổng chiều dài 1.396,61 km; đường thôn xóm 4.948,5km; đường ra đồng ruộng, ra lô rừng 2.868,3km; đường chuyên dùng 160,3 km. Đường huyện phần lớn đã được rải nhựa, bê tông nhưng vẫn còn đường đá dăm, cấp phối chất lượng thấp; hệ thống cầu, cống có 103 cầu, 308 cống khẩu độ nhỏ đáp ứng thấp nhu cầu vận tải. Đường xã có quy mô nhỏ hẹp, còn nhiều bất hợp lý, thiếu hệ thống đảm bảo an toàn giao thông đường bộ; chất lượng thấp, kết cấu chủ yếu là đá cộn, gạch vỡ, đất núi,... khó khăn trong việc vận chuyển nông sản, tuy nhiên ô tô đã vào được 100% số xã trong tỉnh, đến được từng thôn xóm.
Trong mạng lưới giao thông đường bộ, đường ô tô đạt 2.235km (đường quốc lộ, đường tỉnh, thành phố và đường huyện, xã). Mật độ đường ô tô đạt 1,34 km/km2, tỷ lệ này là cao hơn so với các tỉnh lân cận, vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước. Tính đồng bộ của mạng lưới giao thông chưa cao, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
- Tình hình phương tiện giao thông đường bộ: Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tỉnh Hải Dương trong những năm gần đây có tốc độ gia tăng hàng năm cao hơn tốc độ tăng của cả nước (trung bình tăng 19,6%/năm). Tốc độ phát triển ô tô hàng năm tăng trung bình 25,6%, xe máy tăng bình quân 19%. Theo số liệu của phòng PC26- Công an tỉnh Hải Dương, tính đến tháng 11/2008 tổng số Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ở tỉnh Hải Dương là 451.933 chiếc, trong đó có 23.637 ô tô (Ô tô tải: 12.691 chiếc, Ô tô chở người: 10.946 chiếc) và 426.901 xe máy; ngoài ra còn có hàng ngàn xe công nông, máy kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp và phương tiện xe cơ giới khác
- Tình hình chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông: Kết quả điều tra qua những người được hỏi về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông như sau: có 26% trả lời do thói quen; 34,8% trả lời do chưa nắm vững Luật GTĐB; 15% trả lời do thiếu sự kiểm soát của cảnh sát giao thông;14,8% trả lời do các lý do khác; số còn lại không trả lời ... Nhìn chung ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông còn thấp, lỗi vi phạm nhiều nhất là vi phạm về tốc độ, tránh vượt, làn đường, vận chuyển quá tải, quá số người quy định, ...
Về đối tượng vi phạm nhiều nhất trong các đối tượng tham gia giao thông: Có 29,6% số người được điều tra cho rằng đó là lái xe chuyên nghiệp; 23 % cho rằng đó là thành phần học sinh; 19,8 % cho rằng đó là thành phần nông dân; 14,7% cho rằng đó là công nhân; 9 % cho rằng đó là cán bộ công chức; còn lại không trả lời
- Công tác tổ chức, quản lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ:
+ Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông được thực hiện thường xuyên và rộng khắp, là cơ sở vững chắc cho việc giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ
+ Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ đã được phân cấp từ công an tỉnh đến công an xã. Việc phân cấp quản lý đã có tác dụng tích cực, tránh sự chồng chéo hoặc bỏ trống địa bàn góp phần phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông đường bộ.
+ Công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ: Tại tỉnh Hải Dương từ năm 1997 đến 2007, cơ quan điều tra khởi tố điều tra 753 vụ, chiếm 23,6% tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra). Viện kiểm sát đã truy tố 698 vụ, chiếm 21% tổng số vụ tai nạn giao thông.
+ Công tác quản lý đào tạo lái xe cơ giới: Đào tạo cấp giấy phép lái xe ô tô ở Hải Dương do 2 đơn vị thực hiện là: Trường Kỹ thuật nghiệp vụ cơ giới đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt nam đóng tại huyện Chí Linh và Trung tâm Đào tạo sát hạch cấp giấp phép lái xe ô tô thuộc Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh.
Việc đào tạo cấp giấy phép lái xe mô tô được thực hiện bằng nhiều hình thức và mở rộng trên tất cả các huyện, thành phố nhưng nhiều cơ sở đào tạo lái xe chỉ quan tâm đến đào tạo về thực hành, không quan tâm đến chất lượng đào tạo về lý thuyết và Luật giao thông đường bộ, dẫn đến nhiều người được cấp giấy phép lái xe nhưng không hiểu lý thuyết, không hiểu luật, nhất là lái xe mô tô. Thậm chí còn có hiện tượng tiêu cực trong việc thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe, nhiều người không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ, không biết chữ, thậm chí không đi học, không dự thi sát hạch vẫn được cấp giấy phép lái xe. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến người tham gia giao thông chấp hành những quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ rất kém.
+ Công tác tổ chức giao thông đường bộ: Một số tuyến đường mới làm hoặc nâng cấp việc tổ chức giao thông chưa được chú trọng, như chưa xây dựng dải phân cách cứng, lắp đặt dải phân cách mềm, kẻ vạch sơn phân làn chưa hợp lý. Hiện tượng hành lang an toàn giao thông bị lấn chiếm vẫn còn phổ biến; việc quy định đường 1 chiều, 2 chiều, bố trí đèn tín hiệu, kẻ vạch sơn,v.v... chưa được quan tâm đúng mức; việc tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, để xe, tập kết vật liệu xây dựng, phơi rơm rạ diễn ra nghiêm trọng, đặc biệt tại các tuyến tỉnh lộ; tại các nơi đường bộ giao nhau với đường sắt hầu hết là giao cắt trên cùng một mặt bằng, thiếu biển báo hiệu và thiết bị phòng vệ. Đây là những vấn đề cần được quan tâm giải quyết.
+ Công tác cứu hộ, cứu nạn về giao thông: lực lượng cảnh sát giao thông còn thiếu những phương tiện cứu hộ phù hợp, công tác cứu hộ thực hiện tự phát, chưa có sự tổ chức, phối hợp, hướng dẫn người bị nạn; thân nhân người bị nạn hoặc nhân dân về cách thức báo tin, sơ cứu, cấp cứu người bị nạn.
- Những yếu tố ảnh hưởng và nguyên nhân gây mất an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương:
Những nguyên nhân gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh chủ yếu do người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ. Đây là nguyên nhân trực tiếp, phổ biến, thường xuyên hàng ngày, hàng giờ ở tất cả các tuyến đường. Ngoài ra còn các nguyên nhân: do ý thức tôn trọng, chấp hành luật giao thông của nhân dân còn hạn chế; vi phạm về hành lang giao thông đường bộ và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở các đô thị vào các mục đích khác nhau; chưa đồng bộ giữa phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển phương tiện; số lượng phương tiện giao thông tăng nhanh; kết cấu hạ tầng giao thông chưa phù hợp với sự phát triển, gia tăng các loại phương tiện tham gia giao thông; chất lượng phương tiện còn hạn chế. Công tác Quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn yếu, nhiều bất cập như:
- Việc ban hành các văn bản xử lý các vướng mắc phát sinh trong thực tế còn chậm.
- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nhiều nhưng hiệu quả chưa cao.
- Quản lý hành lang giao thông còn yếu.
- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nông thôn chưa được quan tâm đúng mức
- Quản lý đối với đội ngũ lái xe, nhất là lái xe chở khách; việc cấp giấy phép lái xe, kiểm định kỹ thuật an toàn phương tiện giao thông đường bộ cơ giới còn mặt hạn chế.
- Hoạt động thanh tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông còn bất cập; sự phối kết hợp giữa các lực lượng đảm bảo an toàn còn nhiều hạn chế và có hiện tượng tiêu cực.
- Những Quy định về trật tự an toàn giao thông thực hiện chưa kiên quyết, chưa đầy đủ và chưa đồng bộ, v.v...
2- Giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương:
- Nhóm giải pháp: Nâng cao hiệu quả công tác Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ.
+ Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.
+ Tổ chức bộ máy quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ khoa học và hiệu quả, nâng cao hiệu lực quản lý.
+ Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đồng bộ hiện đại. Tăng cường công tác thẩm định, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, khắc phục ngay những điểm đen giao thông.
+ Quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
+ Tăng cường quản lý công tác đào tạo, quản lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
+ Nâng cao hiệu quả công tác khai thác, tổ chức, quản lý giao thông gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.
+ Tăng cường công tác cưỡng chế thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đảm bảo thực hiện nghiêm minh pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.
+ Xây dựng hệ thống thống kê phân tích tai nạn giao thông đường bộ khoa học và chính xác.
+ Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tai nạn giao thông đường bộ.
- Nhóm giải pháp: Nâng cao năng lực quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ cho lực lượng Công an và lực lượng Thanh tra giao thông.
+ Tổ chức phân công, phân cấp rõ ràng nhiệm vụ giữa lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng khác tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.
+ Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trình độ nghiệp vụ, pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, thái độ phục vụ nhân dân cho lực lượng Công an.
+ Tăng cường biên chế, trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại cho lực lượng cảnh sát giao thông cấp huyện, phân cấp thêm nhiệm vụ cho Công an một số huyện đặc thù.
- Nhóm giải pháp: Tổ chức cuộc vận động xây dựng "Văn hoá giao thông" trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
+ Xây dựng đề án "Văn hoá giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương", huy động các ban ngành, đoàn thể tham gia thực hiện đề án.
+ Phát động phong trào toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Vũ Ngọc Dương

Bài đăng trên tạp chí KHCN và MT số 4 - 2009


Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912